Læserbreve i 5.a

5.a har lige haft et undervisningsforløb om læserbreve.

Som en opgave i forløbet har hver elev skrevet et læserbrev om et emne, som optog dem for tiden.

De indkomne læserbreve er blevet blandet og hver elev har ved lodtrækning fået et læserbrev udleveret.

Dernæst har hver elev fået til opgave at skrive en besvarende kommentar til det trukne læserbrev.

Både læserbreve og svar er blevet læst højt og livligt diskuteret.

Du kan klikke på nedenstående link og læse et eksempel på sammenhørende læserbrev og svar:

[ Læserbrev ]   [ Svar ]


Sidst opdateret den 20. juni 2001