Militærskibe.

Hangarskib:

Rusland.

Rusland har i alt kølstrakt 7 hangarskibe, hvoraf der nu kun eksisterer tre, de øvrige er alle ophugget - heraf nogle før færdiggørelsen. Ingen af dem kan i dag henregnes som egentlig operative i vestlig forstand. GORSHKOV er ifølge en pressemeddelelse fra TASS, den 29 DEC 1998, blevet solgt til Indien for ca. 700 mio. $. KUTZNESOV er således nu det sidste hangarskib i den russiske flådens tal. Både GORSHKOV og KUZNESOV har besætninger ombord, men har ikke sejlet i flere år og henligger nu sammen med Nordflåden ved Murmansk. GORSHKOV sejlede sidst i 1992 og KUTZNESOV i 1996.

Frankrig.

Frankrig har i øjeblikket kun to operative hangarskibe. Det forventes, at det første af måske to nye hangarskibe. Det næste skib er pga. økonomiske stramninger i det franske forsvar endnu ikke bestilt, men forventes tidligst at kunne tilgå flåden i 2013. CHARLES DE GAULLE er atomdrevet og vejer ca. 40.000 t.

Antallet af fly kan maksimalt blive op til 48 fly og helikoptere; heraf vil de ca. 40 blive af den nye flytype Rafale M. Hangardækket kan dog kun rumme ca. 25 fly

Italien.

Italien blev hangarskibsnation for første gang i 1992, hvor det 13.700 t. store GIUSEPPE GARIBALDI indgik i flådens tal.

Spanien.

Spanien har opereret med hangarskibe siden 1967, hvor man overtog et ældre, amerikansk hangarskib. PRINCIPPE DE ASTURIAS er bygget efter amerikanske tegninger, vejer ca. 17.000 t. og kan operere med ca. 10 AV-08B Harrierfly, 12 Sea King helikoptere

Kina.

Kina har besluttet, at man vil bygge et hangarskib. Skibet forventes først operativt om ca. 18 år. Kineserne har endvidere erkendt, at de næppe vil kunne bygge skibet eller gøre det operativt uden hjælp udefra. Der har ellers i længere tid verseret rygter om et køb af et de russiske hangarskibe, GORSKOV og KUZNETSOV, men de har hver gang vist sig at være urigtige.

www.sok.dk/danex2000/uk/par/parda.htm. er en god side for information. Om militærskibe.