Logbog fra Mandag D.3/3-Fredag D.7/3..!

Doping
  LogBog Arbejdsmodul
Logbog Logbog for mandag d. 3-3-03

I dag har vi set en film, der selvfølgelig handlede om doping. Den handlede
om 4 mænd, der fortalte om virkningerne, når man har taget doping. Der
blev også vist, hvordan man så ud indeni, når man havde taget doping. Det
hele kan f.eks. starte med, at man ser en film, hvor man gerne vil se ud, som
den person i filmen. Så for at blive sådan begynder man at træne hårdt, og
da det ikke hjælper, tager man steorider. En af de mænd der fortalte om
det, var blevet taget i det. Der var også en mand der ikke havde tagetnoget,
men han fortalte om andre, der gjorde det. Den tredje havde taget det i 10
år. På et tidspunkt gakkede han helt ud, og han blev indsat på en
instutation, for dem der var blevet meget forstyrret af stoffer og andre af
den slags. Da han kom ud igen efter 2 måneder, begyndte han at tage det
igen. Han stoppede først, efter at han havde haft et hjertestop. Den fjerde
mand solgte dopingen. På et tidspunkt kom der en femtenårig dreng, som
ville købe noget. Manden advarede mod det, men drengen købte det
alligevel. Vi lærte i hvert faldet hvad man ikke skulle gøre. Vi har også
været på computeren, og fået lagt en mappe ud på serveren. Vi fik lært
hvordan man gjorde, fordi vi fik det vist. Det var ikke særlig svært, så det
gik godt. Vi har også lært at bruge et program, der hedder logbog. Vi fik
det vist det af vores lærer. Vi sad hver for sig eller to og to på computerne

Logbog for tirsdag d. 4-3-03

I dag har vi spillet håndbold. Der var tre hold, og det ene tabte begge sine
kampe. Vi har også lavet nogle opgaver på computeren. Vi fik snakket om
nogle opgaver og fik arbejdet det godt igennem. Vi har også fået skrevet
nogle opgaver ind på computeren, som vi lavede i går hvor vi skulle lave en
undskyldning, for at have taget doping. Vi lavede også en pressemeddelelse
i sammenhæng med det.

Logbog for onsdag d. 5-3-03

I dag har vi fået skrevet en masse ind på computeren. Det er gået godt med
at få skrevet til de forskellige ting. Vi har fået skrevet til omkring halvdelen,
så det går fremad. Vi har fået skrevet til matematik, dansk, tværfaglige
studieteknikker, matematiske studieteknikker og sproglige studieteknikker.
Vi har også fået styr på det hele, ved at skrive op, og finde ud af hvad det
er vi har lavet.

Logbog for torsdag d. 6-3-03

I dag har vi fået lavet baggrundsartiklerne færdig. Lige nu arbejder vi kun
på hjemmesiden. Vi er i gang med at lave knapper til siden, og det går rigtig
godt. Bagefter skal vi have lagt de forskellige ting ind på. Vi mangler kun at
skrive evaluering, og vi er begyndt lidt på den. Der lå også en forkert fil i en
af vores mapper. Så den har vi gemt inde i den rigtige, og slettet
den i den anden. Hjemmesiden arbejder vi alle sammen på, og vi får lært
lidt ved at kigge på det de andre fra gruppen laver.

Logbog for fredag d. 7-3-03

I dag har vi arbejdet hårdt med hjemmesiden, da vi skulle have lagt det hele
ind, og finpudset det hele. Vi har også været inde og kigge på om vi har
lavet nogle stavefejl. Der var nogle få stykker, men der var ikke særlig
mange. Vi har arbejdet godt sammen, for ellers ville vi nok ikke få det til at
fungere. vi har fået lavet det hele færdigt, så det er rigtig godt.

I skal hver dag overveje disse spørgsmål og beskrive, hvad I har oplevet

1. Hvornår var det?
2. Hvad var det jeg lærte/skulle have lært?
3. Hvordan lærte jeg det?
4. Hvorfor lykkedes det/lykkedes det ikke?
5. Hvad var sjovt/svært/spændende/udfordrende m.m.?
6. Hvem arbejdede jeg sammen med/fik hjælp af?
7. Hvordan gik jeres samarbejde?
8. Har I ændret noget ved produktet undervejs? Og hvorfor?
9. Er projektets produkt blevet, som I havde tænkt jer?
10. Hvad så næste gang - skal noget forbedres?
Matematik Skema 1.
Vi valgte den opgave fordi den virkede spændende.
Den drejede sig om at man skulle lave et skema, der viste hvor mange
dopingprøver der blev taget i år 2001, af de ni mest populær sportsgrene,
og hvor mange af dem der var positive. Det var ret let, vi lærte ikke
noget nyt, og vi kikkede ikke på andre opgaver. Det var kun matematik, og
opgaven var selvinstruerende.

Skema 2.
Vi valgte denne opgave, fordi den var spændende. Den gik ud på at man
skulle finde ud af hvor mange, der var blevet taget i doping under træning, i
konkurence og i alt. Vi var ikke inde at se på andre opgaver,lærte ikke
noget nyt, og vi havde ikke brug for hjælp.

Hvad er titlen på den opgave du valgte

1. Hvorfor valgte I netop den opgave
2. Hvad drejer den sig om
3. Var matematikken let eller svær
4. Har I lært noget nyt
5. Var I inde og se på de andre opgaver, der også havde noget med matematik at gøre?
6. Brugte I viden fra andre fag?
7. Havde I brug for hjælp, eller var opgaven selvinstruerende?
Dansk Hestestaldens hemmeligheder

Vi har valgt denne opgave fordi den lød spændende, og det kunne vi nok få
meget ud af. Denne opgave drejer sig om at man har fået sit drømme job.
Hvor man arbejder i en stald, hvor man muger ud, striler hestene, giver dem
mad, samt andre ting. Men en dag finder du ud af at der er nogen helt galt,
og der sker noget lusket i stalden. Her efter skal du skrive en historie, hvor
du opklarer mysteriet. Vi syntes at opgaven var let at forstå, og vi kom
hurtigt igang med at skrive historien. Vi har ikke lært noget nyt, for vi vidste
det i forvejen. Vi var heller ikke inde og kigge på andre opgaver, vi
brugte ikke viden fra andre fag, for vi brugte fantasien. Vi havde ikke brug
for noget som helst hjælp.

Det var ikke mig..!

Vi synes opgaven lød sjov,og spændende, så det var derfor valgte vi den. I
pgaven skulle vi prøve at lyve os uden om en dopingtest, som var positiv.
Opgaven var lidt nem, og da vi havde lavet opgaven gik vi videre til de andre ting. Det meste i opgaven vidste vi i forvejen, så det var der for at den var lidt nem. Det meget sjovt at skrive løgnen, fordi det var noget andet. Det var ikke lige så sjovt, og det blev svæere da vi i opgave nummer 2 skulle skrive en pressemeddels, men vi lærte stadig ikke rigtig noget..! Det eneste vi brugte var den side fra internettet..!

Hvad er titlen på den opgave du valgte

1. Hvorfor valgte I netop den opgave
2. Hvad drejer den sig om
3. Var opgaven let eller svær at forstå?
4. Har I lært noget nyt
5. Var I inde og se på de andre opgaver, der også havde noget med dansk at gøre?
6. Brugte I viden fra andre fag?
7. Havde I brug for hjælp, eller var opgaven selvinstruerende?
Tværfaglige studieteknikker 1: Undersøgelsesposen
2: Logbog
3: Stofindsamling
4: Stofordning
5: Vudering af hjemmesider

Vi synes det er meget spændende, fordi det var sjovt at hører foreksempel
om Undersøgelsesposen, hvor man selv kunne bedstemme, hvad der skulle
i. Opgaven Logbog var ikke lige så spændende, fordi det kun handlede
om hvordan man skulle skrive logbog.De andre var midt i mellem, fordi vi
har læst om det meste i de andre opgaver..!

Hvilke teknikker blev der omtalt?

1.
2.
?.
Var der nogle I fandt eksta interessante?
Hvorfor syntes I det?
Matematiske studieteknikker D.5/3-03

1: Skemaer.
2: Blokdiagrammer
3: Grafer
4: Sortere
5: Naturvidenskablig metode

Vi fandt ikke rigtig nogle af opgaverne mere interesante end de andre..!
Fordi vi har hørt om det meste..!
Hvis der var bare en af opgaverne, der var mere spændende end en anden
var det nok Blokdiagrammerne, fordi det var noget nyt, mens de andre
havde vi hørt om før.

Hvilke teknikker blev der omtalt?

1.
2.
?.
Var der nogle I fandt eksta interessante?
Hvorfor syntes I det?
Sproglige studieteknikker 1: De fiktive genrer
2: Argumentation
3: Fem spørgsmål
4: Fortæller
5: Fremstillingsformer

Vi Synes de fleste af dem var spændende, fordi vi ikke vidste så meget om
doping. Det der fangede mest opmærksomhed var nok der, hvor de fortalte
om hvilke stoffer der er ulovlige i de forskellige sporter..! Vi synes det fordi det var noget nyt, og det var lidt spændende...!

Hvilke teknikker blev der omtalt?

1.
2.
?.
Var der nogle I fandt eksta interessante?
Hvorfor syntes I det?
Baggrundsartikler 1. Bo Hamburgers sag dag for dag.
2. Dopingkontrol.
3. Fusk med blod.
4. Historiske artikler.
5. Hvad er doping.

1.
Den første handler om Bo Hamburger, der blev dømt for at tage doping. I
de sidste ti år har han været en af Damarks bedste cykelryttere. I foråret
2001 blev han testet med en ny dopingtest. Dopingtesten viste så at han
havde taget dopoing. Efter en langvarig retsag blev han frikendt, og renset
for alle anklager. Han blev derefter forbudt at køre med det danske
cykellandshold på livstid.

2.
Hvis man skal beskrive en dopingkontrol foregår det på den måde.
1. Indkaldelse
2. Afgivelse af urinprøve
3. Udfyldelse af protokol
4. Analyse
5. Svar
Dopingkontrollen kan møde op til træning og under konkurence. Når
prøven er blevet taget indtil man får svar, bliver der holdt godt øje med en.
Hvis man bliver indkaldt til en test, er det en pligt at afgive urinprøve. Hvis
man nægter eller prøver at komme uden om kontrollen, så tages det som en
positiv prøve. Hvis det sker bliver man udelukket fra træning og
konkurencer.

3.
EPO er en af de mest kendte dopingmidler. Det er en forkortelse af
erythropoietin. Man bruger det som lægemiddel til mennesker med kroniske
nyreskader. Når man tager doping bliver lbodlegmerne øget. Jo mere blod
der er, jo mere ilt får organerne. EPO og bloddoping indebærer en risiko
for idrætsudøverens helbred. i perioden 1987-1991 var der 18
uforklarelige dødsfald af hollandske og belgiske cykelryttere knyttet
sammen ved brug af EPO.

4.
Man mener at brugen af doping allerede begyndte i 1960`erne, da der
skete en masse dødsfald blandt sportsfolk. Derfor begyndte man at antage
doping, som et voldsomt problem. I det 20 århundrede, da doping blev
kendt, anbefalede de kinesiske læger, idrætsudøvere at tage dette stof.
Gladiatorene brugte også dette stof, så hvis de f.eks. fik et sår, kom de sig
hurtigt over det igen. De var i hvert faldet sikker på ikke at de kom helt til
skade.

5.
I de sidste årtier er doping blevet mere og mere omtalt. Dopingen har en
lang historie bag sig. Det har skiftet navn op til utallige gange. Det har sin
oprindelse i det sydlige Afrika. På dansk har det heller ikke altid heddet det
samme. Hvert år bliver der sendt en liste over hvad der er forbudt. Normalt
bliver den kaldt for dopinglisten. Hvis man skal give en forklaring over hvad
doping er, så er det det der står på dopinglisten. Dopinglisten forbyder
f.eks. amfetamin, EPO og anabole sterorider.

Vi lærte en masse nyt om doping, som vi ikke vidste før.

Hvilke artikler læste I?
Fortæl kort, hvad de drejede sig om.
Lærte I noget nyt?
Hjemmesidefremstilling Vi synes det var okay opbygget, men for dem der vidste det meste var det
lidt kedeligt..! Man kunne dog godt bruge de sider om hjemmeside
opbygning, men det er nok kun til dem der ikke kan finde ud af hjemmeside opbygning. Det er ellers meget godt lavet, og vi har dog lært lidt..! Vi Synes det er meget sjovt, at lave hjemmesiden, men som sagt før var det nemt, især når vi arbejder med Frontpage Express..!

Hvordan syntes du det var opbygget?
Kunne I bruge materialet til at lave en hjemmeside uden anden hjælp?
Hvad synes I om at lave hjemmesider?
Var det svært?
Testcentret Beregn din træningsintensitet

Vi synes at det var sjov at være derinde, for man kunne beregne en masse
om puls og %. Vi lærte at hvis vi ville havde beregnet pulsen eller et eller
andet kunne vi bare gå ind på hjemmesiden og finde ud af det. Det var
faktisk ret interessant at være der inde.

Hvad syntes I om at være der?
Lærte I noget nyt?
Var det interessant?
Videoklip Vi synes at videoklippene var gode, og nogle af dem sjove. Men nogle af
klippene havde vi allerede set for noget tid siden. Vi synes også at det var
vigtigt at vi fik set dem alligevel, nu når vi har om det.

Hvad syntes I om klippene?
Spil Vi Synes spillene var lidt kedelige, men oplysningerne var meget gode.
Efter vi havde prøvet alle spillene, fandt vi ud af at de var underlige, og det
var nok det der gjorde dem kedelige. Det ville nok have været sjovere, hvis
der var lyd på computeren, men det var der ikke..!
Vi fandt ikke nogle af spillene indteresante eller sjove, og de kunne nok
have været bedre.

Hvad syntes I om spillene?
Hvilke prøvede I?
Hvilket var sjovest/bedst/mest interessant?
Evaluering Vi synes det har været spændende, og vi har lært en masse nyt. Det har
ikke været svært at finde ud af de forskellige ting, da vi har hjulpet
hinanden, med det vi selv ved. Det har været sjovt at arbejde med det , og
vi lært en masse nyt, f.eks. det vi ikke skal gøre. Vi fik nået det hele så det
kan ikke være bedre. Vi kunne ikke have nået nogle flere opgaver, fordi vi
havde et stort arbejde med hjemmesiden. Vi er blevet færdig med
hjemmesiden, og har nået det mål vi gerne ville. Vores samarbejde var
meget godt, vi fik da gjort det hele færdig. Det gik godt med de papirer vi
skulle læse, og vi fik delt det hele ud. Også de opgaver vi skulle lave fik vi
delt lige ud. Vi skulle arbejde godt sammen, da vi var i gang med
hjemmesiden, for ellers ville det nok ikke fungere. Vi lærte en masse nyt om
doping, og har fået meget ud af det.


Du skal overveje disse spørgsmål:

1. Hvad har I lært?
2. Hvad var svært?
3. Hvad var let?
4. Kunne I lide at arbejde med emnet?
5. Hvad kunne være bedre og anderledes?
6. Nåede I de mål I satte op, eller har I lavet om på målene undervejs?
7. Hvordan gik jeres samarbejde?