Krav til elevbesvarelser

 

Hver gruppe skal i ugens løb arbejde med flg: NB. Ovenstående punkter tages i en naturlig rækkefølge, dvs. før man laver opgaverne i matematik læses om matematiske studieteknikker osv.

PS. Sørg for at få udskrevet de artikler, I får brug for, så I har dem til arbejdet i klassen. I behøver ikke at udskrive ex. 4 ens artikler, men tag 4 forskellige og sørg for at bytte indbyrdes, når de er læst.

 

Alle grupper laver alle opgaver:

men... til webpræsentationen foregår det efter nedenstående model:

Gruppe A Logbog for mandag og tirsdag
Om sproglige studieteknikker
Referat af en baggrundsartikel

Gruppe B Logbog for onsdag
En opgave med udgangspunkt i dansk
Oplevelser ved en tur i testcentret

Gruppe C Om tværfaglige studieteknikker
En opgave med udgangspunkt i dansk
Oplevelser ved et spil

Gruppe D Logbog torsdag
En opgave med udgangspunkt i matematik
Oplevelser ved videoklip

Gruppe E Logbog fredag
En opgave med udgangspunkt i matematik
Om matematiske studieteknikker

 

De 10 vigtige spørgsmål, der altid skal være besvaret i logbogen: