DEttE er sÅ VoRes EvaLuEriNG


 

22/5-03

Vi synes at gruppen har arbejdet godt hele forløbet igennem og at vi har ydet det bedste vi kunne og at der også er kommet noget godt ud af det.
Det vi har lært er at det meget billigere at købe forskellige ting i udlandet, men at det også nogen gang er dyrt. Mens vi søgte nettet or oplysninger omkring rejser, fik vi jo også en del af vide om landende.

Tilbage