Sønderjylland – Gråsten


Gråsten: granit- og gnejssten i moræneaflejringer.

Gråsten: stationsby på banen Tinglev-Sønderborg i Sønderjylland nær Flensborg Fjord; 3693 indb.
Opstået i 17. årh. omkring Gråsten Slot.
Havn ved Nybøl Nor; teglværk; afdeling af Danfoss. Landbrugsskole og efterskole.

Gråsten kommune: primærkommune i Sønderjyllands amtskommune; 7048 indb.
I 1966 sammenlagdes Rinkenæs og Gråsten sognekommuner til Gråsten samlingskommune, hvortil 1967 kom Kværs sognekommune; fra 1970 Gråsten primærkommune. Hovedby Gråsten.

Gråsten Slot: kgl. slot i Gråsten. Af det prægtige barokanlæg fra omkring 1709, formentlig opført ved François Dieussart, er kun slotskapellet og endepavillonerne bevaret efter en brand 1757; slottet genopførtes 1759 ved J. G. Rosenberg. Blev i 20. årh. gennemgribende omdannet; dronning Ingrids sommerresidens. Fredet.

Chris


Sidst opdateret den 28-11-99