Bjæverskov jernbanestation

Bjæverskov station ved indvielsen i 1917

Bjæverskov station ved indvielsen i 1917

Køge-Ringsted Banen blev besluttet ved en anlægslov af 1. april 1913. Den 33,2 km lange banestrækning blev åbnet 4. august 1917 og nedlagt 31. marts 1963. Privatbanen var ejet af Køge-Ringsted Jernbane A/S.


Toget bestod sjældent af mere end een vogn, når der da ikke var en tung transportvogn med.

Det kunne ofte være mærkelige sager, der stod i førerkabinen. En gang stod en stor pattegris i en tremmekasse - ganske vist et præmieret vordende avlsdyr - men alligevel, tæt var den ikke, tremmekassen. Efter sit stop ved Yderholm, på Ahornvej 16, Bøgevej 15 og 14 løb banen på skrå over de nye veje mod sydvest. Først over den nye Vemmedrupvej, der den gang var mark, og ad dens stiksvejs lige numre til sydrækken ned til nr. 18. Herfra løb den på en ret høj dæmning og lille bro over lavningen og bækken over til Egevejs nr. 13 og langs med ulige numre til Egestamvej, hvor den begyndte at bue svagt, frem over huse, haver og veje indtil Granvejs øverste række ulige numre og lige numre. Mellem nr. 84 og 86 smuttede den ud over Vindegårdsvej ca. 30 meter nord for gangbroen.


Skolesti-1 i Bjæverskov

Skolestien på den gamle jernbanedæmning


Et kort stykke løb den i en udgravning. Men fra skolestiens bratte sving ligger banens gamle leje velbevaret, og på dette løber skolestien i dag, helt frem til Kirsebærhaven.

Banen løber så i Ejetoftens nordside over Lidemarksvej, til Didriksens fabrik og videre mod Gørslev o.s.v. Men her ligger Bjæverskov gamle stationsbygning med sin ydre stil velbevaret.


Skolesti-2 i Bjæverskov

Skolestien på den gamle jernbanedæmning


Ved Fyrrevej, der dengang kaldtes Vemmedrupvej, og var den eneste vej til landsbyen, var et rigtigt trinbrædt. Det vil sige en 2x4 meter lille jordforhøjning belagt med gamle sveller.

Her stod vi så og rakte en hånd ud til stop. I mørke havde vi en lommelygte. En flagermuslygte kunne også bruges, og man slukkede den når toget standsede, og satte den ned i grøften ved siden af trinbrædtet, til man kom tilbage.

Det skete, at en dreng kom løbende og fik standset toget, og forpustet sagde: "Jeg skulle spørge fra mor, om du ikke nok vil vente lidt. Hun kommer oppe ved landevejen".

Når "Grisen" så lige ved Fyrrevej haft besvær med at pruste sig i gang, var der ikke langt til Vindegårdsvej, hvor der også var et trinbrædt, som den så til gengæld, trods ihærdig hvinen ikke kunne få standset ud for, og så var der højt op til toget. Men banens funktionærer var altid hjælpsomme, og en stærk arm blev rakt ned og hjalp os op. Det skete også, at togføreren måtte ned og løfte en snævertkjolet pige op - dette løft havde hun måske slet ikke noget imod.


Sidst opdateret 31-03-98