Bjæverskovs udvikling

Ringstedvej gennem Bjæverskov

Ringstedvej - landevejen gennem BjæverskovHandelslivet i Bjæverskov har gennem årene skiftet nogen karakter.

Den gang Køge - Ringstedbanen blev anlagt i 1917, regnede man sikkert med, at byen ville vokse op omkring stationen, så der blev opført såvel hotel som købmandsforretning samt posthus.

Omkring 1963 blev banen nedlagt, hotellet ophørte med at fungere, købmanden nogle år senere, og posthuset flyttede ud til Ringstedvej.

Men byen udviklede sig, i stedet for omkring landevejen, hvor også kirke og forsamlingshus lå.

Bjæverskov var dengang en beskeden landsby med landbrug som det dominerende erhverv, med kun få huse opført langs landevejen, af forretninger fandtes: brugsen - købmand - slagter - bager - cykelforretning - autoværksted - maskinværksted - vognmandsforretning og telefoncentral.

Bankforretninger blev dengang klaret af Køge Bank og Østsjaellands landbobank, med hver en halv dag om ugen i forsamlingshuset.


Villavej i Bjæverskov

Læskovvej - en villavej


Men siden er der sket en rivende udvikling, det hele startede i 1960'erne med udstykning og bygning af parcelhuse, så befolkningstallet i denne periode er mangedoblet, og i forbindelse hermed etableredes i 1973 et butikscenter, hvortil de daværende forretninger naturligt er flyttet over - og nye er kommet til.


Motorvej ved Bjæverskov

Motorvejen forbi Bjæverskov


Langs Ringstedvej, som den nu hedder, finder man stadig en købmand, som foruden handel med almindelige dagligvarer også har aviser og blade m.m., og desuden har forhandling af fodboldtips travtips og nu også lotto.

Her findes desuden servicestationen "Statoil" med dertil hørende kiosk beliggende i den østlige del af byen.

I den vestlige del findes autohandel og -værksted.

l den nedlagte brugsforening har der siden 1973 været forskellige specialforretninger og discotek.


Sidst opdateret 31-03-98