Ozonlaget.Solen og atmosfæren (det lag af luftarter, der omgiver jorden) er det, som gør vores liv muligt, uden dem ville jorden være en mørk og frossen planet. Sollyset anvendes af planter til liv og vækst. Dyr kan derimod ikke direkte bruge sollyset, og derfor er de afhængige af planterne. Uden planter ville der ikke være nogle dyr, og uden sol ville der ikke være nogle planter. Solen producerer ikke kun varme og lys, men også stråling, som skader livet på jorden. Heldigvis når det meste af denne stråling ikke ned til jorden, fordi den bliver stoppet af atmosfæren. Ozonlaget er et meget tyndt luftlag mange kilometer over vores hoveder. Det er meget vigtigt, fordi det filtrerer nogle af solens skadelige stråler fra.

Men nu er ozon laget truet. Kemikalier, der kan ødelægge ozonlaget, siver op i gennem atmosfæren fra: private-husstande, fabrikker og byer. Hvis ikke vi standser dette, kan flere af solens farlige stråler trænge i gennem, og det kan resultere i en økologisk katastrofe!!!