Atmosfæren.

Vores planet er omgivet er omgivet af forskellige luftlag. Det er dem vi til sammen kalder atmosfæren. Man kan ikke se atmosfæren, men den er alt afgørende for vores eksistens. Den består hovedsageligt af luftarten kvælstof. Den ilt vi har brug for til at trække vejret udgør vægtmæssigt kun 23% af atmosfæren. Til sammen udgør kvælstof og ilt 99% af jordens atmosfære.

Atmosfæren er ca. 700 km tyk. Jo højere man stiger op, jo tyndere bliver den, indtil det punkt hvor der ikke er nogen atmosfære - uden for atmosfæren kommer man til det ydre rum.

Der findes andre luftarter i atmosfæren, som spiller en vigtig rolle, selvom de kun findes i meget små mængder. Nogle af disse er "drivhusgasser", fordi de tillader solenergien at nå jorden, men forhindrer varmen fra jorden at slippe ud i rummet. De "fanger" varmen nær jordens overflade.