Balancen i ozonlaget.Den måde, hvorpå ultraviolet stråling, ozon, ilt og andre stoffer virker sammen i atmosfæren, er overordentlig kompliceret, men under normale omstændigheder er det hele i balance. Ozon dannes og nedbrydes hele tiden i atmosfæren. Mængden af ozon i atmosfæren er nogenlunde konstant.

Truslen mod ozonlaget kommer fra forurening, som kan ødelægge ozonen, og det forstyrrer balancen i atmosfæren. Den mængde af farlig ultraviolet stråling, som når jorden, kan stige hvis balancen i ozonlaget forstyrres.

Ultraviolet stråling er en af de former for stråling, vi modtager fra solen. Den bevæger sig gennem rummet ind i atmosfæren, indtil den når til ozonlaget.