Ozonæderne.Videnskabsmænd forventer, at solen vil fortsætte med at skinne i mindst 200 millioner år endnu. Jorden er beskyttet af atmosfæren mod de farlige ståler, som kommer fra solen.

Men desværre ændrer atmosfærens sammensætning sig som følge af menneskelige aktiviteter.

Ozonlaget, der er en del af atmosfæren, trues af de kemikalier, som vi bruger på jorden. De farlige kemikalier er halogenerede kulbrinter kaldet CFC efter deres engelske navn: chloro-flou oro-carbons. De kan holde sig over hundrede år i atmosfæren, som de langsomt bevæger sig op igennem, før de nedbrydes og danner de kemikalier, der ødelægger ozonlaget. Selv om halogenerede kulbrinter er de værste syndere, når det drejer sig om at nedbryde ozonlaget, der er også andre kemikalier, som virker i samme retning. Ved jordens overflade reagerer disse stoffer ikke - de ændrer sig ikke, og der sker intet, når de kommer sammen med andre kemikalier. Men meget langsomt stiger de op gennem atmosfæren. Når de kommer højt nok op, sker der noget med dem - solens ultraviolette lys omdanner og nedbryder dem.