Hvad er CFC , og hvor kommer de fra?Det er betegnelsen for nogle kemikalier, som er sammensat af klor, fluor og kulatomstoffer. de kaldes også halogenerede kulbrinter. De anvendes til mange forskellige formål, F.eks. i spraydåser, i køleskabe, i visse aircondition systemer og i visse former for emballage.Ozonhullet.På bestemte tidspunkter af året falder koncentration af ozon i ozonlaget drastisk over antarktisk. Det er et område, hvor lget er så tyndt, at der nærmest er tale om et hul. I løbet af det arktiske forår, som er på samme tid som vores efterår, er der områder over antarktis, hvor op til 40% af ozonen er forsvundet på et par år. Hullet er lige så stort som Nord Amerika.

Optegnelser viser, at ozonkoncentrationen i den antarktiske atmosfære varierer naturligt fra år til år, men i de senere år har man observeret, at hullet er vokset mere end naturligt. Forskerne har indsamlet prøver fra atmosfæren der, hvor hullet findes, og har fundet høje koncentrationer af ozonædene kemikalier. Det er næsten sikkert de er årsag til hullet.