Hvad der kunne ske?Ozonlaget absorberer det meste af den farlige stråling. Hvis der trængte mere af denne stråling i gennem, ville det forårsage en stigning af tilfælde af hudkræft og stær, - en væsentlig årsag til blindhed i de lande , hvor man ikke har mulighed for moderne lægebehandling. Det anslås, at reduktion af ozonlaget på 1% årligt ville forårsage 70.000 flere tilfælde af hudkræft i verden. Men øgede stråling ville ikke blot påvirke os, men den vil på virke alt liv her jorden. Der ville ske skader på afgrøder og på de planter og træer, der danner basis, som muliggør liv på jorden. Den ville altså true verdens fødevare situation. For havet gælder det dets plankton, bitte små dyr der lever på havoverfladen, blev dræbt ville fiskene sulte ihjel, havene ville uddø, og en vigtig føde kilde for mennesket ville gå tabt.