Hvad der gøres i dag.I september 1987 underskrev et stort antal lande en aftale, der kaldes Montrealprotokollen. De lovede at nedskære produktionen af CFC til halvdelen i slutningen af 1999-2000.

Man har nu indset, at situationen var værre end man havde forestillet sig, og at protokollen ikke gik langt nok. Den er nu under fornyet overvejelse. Hvis ozonlaget skal bevares, mener mange forskere, at landene skal reducere deres produktion af CFC til nul ved år hundrede skiftet (2000). Man opdager hele tiden nye ozonødelæggerer. Hvis ozonlaget skal bevares, må vi tænke på fremtiden og helt holde op med at bruge en hver ozonødelægger. Det er nødvendigt at alle lande arbejder sammen for at skaffe de varer, folk ønsker, uden at ødelægge miljøet!!