Hvor ligger det?23 grader nordlig bredde, og 23 grader sydlig bredde. Troperne udgør 40% af jordens landoverflade, men selve tropeskoven, også kaldet regnskoven, dækker kun lidt under halvdelen af dette areal.