Global opvarmning.Jorden bliver varmere. Det skyldes især en forøgelse af luftarten kuldioxid (CO2) i atmosfæren.

I øjeblikket stiger kuldioxid mængden i luften med 1% om året. Hvis denne tendens forsætter, vil vi opleve en temperatur stigning på 3 grader i år 2100, og det vil gøre jorden varmere end på noget andet tidspunkt gennem de sidste 100.000 år!

For at give en idé om, hvor alvorligt det er, kan det nævnes, at en stigning på 4 grader ville betyde , at Jorden ville blive udsat for temperaturer den ikke har været udsat for i 40 millioner år. Når træer vokser, optager de kuldioxid fra luften. Tilsammen indeholder verdens træer og jord, 2 milliarder kulstof. Det er bundet i sammen satte stoffer som f.eks. fedtstoffer og proteiner, der findes i levende og dødt organisk materiale.

Men når organisk materiale som f.eks et træ, der nedbrydes eller brændes, afgiver det hovedparten af det oplagret kulstof til atmosfæren i form af kuldioxid. Fældning af skovene og afbrænding af træ har været grundlag for halvdelen af de menneske skabte udledninger gennem de sidste 130 år, og den anden halvdel er kommet fra afbrænding af fossile brændstoffer som: kul, olie og gas det består af sammenpressede rester af planter, som voksede for millioner af år siden.

Så hvis vi bliver ved, med at fælde træer, så vil vi til sidst stege ihjel. Så det skal man også lige tage til over vejelse før man bevæger sig ind i træ-branchen, tænk også på alt det andet der dør hvis man gør det. Men skovene kan gøre en forskel prøv at læs det her: skovene optager energi fra solen ved at transpirere - det vil sige at afgive vanddamp gennem porer i bladene. Det bevirker at det lokale klima i de tropiske skov-områder bliver køligere. Så mennesker og dyr kan holde ud at leve der, ellers ville det være alt for tørt, og der ville være ørken, med ingen chance for at dyrke noget som helst.