FSA - Folkeskolens afgangsprøver

Regler og retningslinjer


Praktiske og proceduremæssigeforhold:

 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter.
 2. Antal prøver og regler om udtræk af fag.
 3. Frister for tilmelding.
 4. Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner og synopser mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven.
 5. Betingelser for deltagelse.


Regler om:

 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre grunde.
 2. Anvendelse af hjælpemidler.
 3. Hvornår en prøve er begyndt.
 4. Konsekvenser af at komme for sent.
 5. Særlige prøvevilkår.
 6. Fritagelse for prøveaflæggelse.
 7. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp.
 8. Klageprocedure.


  Yderligere retningslinjer,
  herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden:

  Generelle praktiske regler, når du skal til afgangsprøve.

  Eksempler på notatark til brug for eksaminator og censor.

  Link til: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Skolestyrelsen) - Folkeskolens afsluttende prøver.


Sidst opdateret den 10. september 2011