Høringssvar af 1. april 2003


Fælles kommunale vikardækningsprincipper

Indledningsvis henviser vi til vores høringssvar af 24. september 2002, der vedlægges som bilag til nærværende høringssvar.

Skal der fremover være en fælleskonto, som alle skolerne kan trække på til vikardækning, bør der også fortsat være fælles principper for hvilke typer fravær, der vikardækkes af den fælles konto.

Vi anser følgende typer fravær for egnet til vikardækning fra en fælleskonto:

  • Langtidssygdom
  • Barsel

Til dækning af fravær herudover bør der i tildelingen af ressourcer til den enkelte skole indgå et tilfredsstillende beløb eller antal timer, som skolebestyrelserne enten selv kan danne principper for eller vælge at fordele til de lærerteams, der planlægger og tilrettelægger undervisningen i den model af "Fleksibel skole", man har valgt lokalt.

Området hænger nøje sammen med det igangværende arbejde med udvikling af skolevæsnet, hvor vi anser det for nødvendigt, at der sker en fornyelse af den kommunale styrelsesvedtægt og delegationsvejledning. Et arbejde vi ser frem til at deltage i.

Det er et stort og bredt ønske, at vi får en højere kvalitet i vikardækningen. Det skal både ske igennem en mere fleksibel tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen og en øget vikardækning af skolernes faste lærere.

Alternativt skal der være planlagt aktiviteter af social eller kreativ karakter, der kan gennemføres af skolens øvrige medarbejdere, herunder de uddannede pædagoger eller faste vikarer. Derfor er det af største vigtighed, at skolernes ressourcer er på et tilfredsstillende niveau, og at der ikke lægges stramme bånd for anvendelsesmulighederne i styrelsesvedtægt og delegationsvejledning som tilfældet er i dag.


På vegne af Skovboskolens bestyrelse

Lars Frederiksen
Formand


Sidst opdateret den 10. april 2003