SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 307 - februar 2007

INDHOLD:
Maskebal opført af 6.a.
Nyt fra skoleledelsen.
Nyt fra Pædagogisk UdviklingsCenter - Dantek ElevWeb.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 6. februar 2007.
Fantastiske fakta.
Karma - Ny skolefrokostordning starter den 26. februar.
Invitation - Skolebestyrelsens årsberetning 2006.
Kalender for marts 2007.


TOP

Maskebal

Torsdag den 25. januar opførte 6.a med Michael i spidsen musicalen "Maskebal" med tekster og sange af Shu-bi-dua. I den anledning blev 2., 3., 4. og 5. klasserne inviteret til forestillingen. Forestillingen var resultatet af længere tids forberedelse og blev ligeledes 6.a's afsked til Torben.

Stykket handlede i sin korthed om forventningens glæde til aftenens fest - Maskeballet, svære tøjvalg, kærlighed, seje fyre og uvenskab samt om at blive gode venner igen.

6.a blev af deres kammerater og lærere mødt med taktfaste klapsalver for et flot og veludført stykke arbejde, hvor der også var gjort noget ud af kulisserne foruden den gode sang og musik.


TOP

Nyt fra skoleledelsen

Skovbo Center 10
I forbindelse med kommunefusionen er Skovbo Center 10 blevet helt sammenlagt med Skovboskolen, således at der ikke længere er ansat en afdelingsleder, som er fast tilknyttet centeret. Jørgen Blond har i stedet fået en lederstilling ved UUV i Køge og indtil sommerferien, hvor der bliver ansat en afdelingsleder for hele skolen, vil Steen Rasmussen, der i forvejen er lærer i 10. klasse, varetage nogle af de daglige opgaver ved skolens 10. klasse center.

Kommende børnehaveklasser
Til børnehaveklasserne næste skoleår er der i skrivende stund indskrevet 53 elever. Det betyder, at vi får to børnehaveklasser næste skoleår, men allerede i det efterfølgende skoleår vil elevtallet ifølge prognoserne igen stige, sådan at vi atter kommer op på tre børnehaveklasser.

Fastelavn
På fredag inden vinterferien holder vi fastelavn på skolen. Som sædvanlig er det i indskolingen, at der er tøndeslagning, og også i år vil vi fastholde den tradition, som blev indført sidste år, hvor der er fastelavnsboller til alle på skolen.
Som jeg tidligere har nævnt, går jeg ind for faste traditioner, og på den måde markerer vi, at det er fastelavn på søndag den 18. februar.

Ny lærer
Der er ansat en ny lærer på skolen pr. 1. februar. Det drejer sig om Tina Arberg, 42 år, der kommer fra Hylleholt Skole på Fakse Ladeplads. Tina skal være klasselærer i 6.a og skal herudover overvejende være engelsklærer på skolen. Velkommen til!

Slutteligt vil jeg ønske alle en rigtig god og velfortjent vinterferie i uge 8.

Henrik Marker
Skoleleder


Skovboskolens fysik- og sløjdlokale
Der har været flere forespørgsler omkring indeklimaet på Skovboskolen. Enkelte forældre har henvendt sig omkring skimmelsvamp i fysik- og sløjdlokalet.
Skolens ledelse har taget disse henvendelser meget alvorligt og har henvendt sig til miljøfirmaet Østergaard Miljø.
Østergaard Miljø har fortaget målinger i lokalerne, og renoveringen af fysiklokalet blev straks etableret i perioden februar - april 2006. Gulvet og en del af cementen blev fjernet, rør blev fjernet og lukket af, gulvet blev forseglet med asfalt, hvorefter der blev lagt linoleum på gulvet. Renoveringen er foretaget efter kyndig vejledning af firmaet Østergaard Miljø.

På nuværende tidspunkt er sløjd lokalet ved at blive renoveret. I uge 48 blev alt inventar taget ud fra sløjd, hvorefter gulv og gulvlægter blev fjernet. I uge 49 blev gulvet forseglet med asfalt og der er lagt et nyt gulv. Vi forventer at renoveringen af sløjd lokalet er færdigt i uge 50, så lokalet står klart i det nye år.

Nyt busskur
Skovboskolens skolebetyrelse har i flere år arbejdet på at få et busskur til eleverne, som i regn og slud står og venter på skolebussen. Dette er nu bygget færdigt i samme stil som den nye legeplads.
Busskuret er bygget ved Halvejen ud for Nørrevang, som en afslutning på legepladsen ved SFO 2.
Vi håber, at eleverne vil benytte det nye busskur, og dermed komme hjem uden at være gennemblødte af regnen.

Johnny Larsen
viceskoleinspektør.


TOP

Nyt fra Pædagogisk UdviklingsCenter

Dantek ElevWeb
Her på biblioteket har vi fået et nyt udlånssystem, som er det samme, som de øvrige skoler i Køge har.
Systemet har blandt andet en rigtig god ElevWeb, hvor eleverne både på skolen og hjemmefra kan søge efter materialer. De kan også se, om materialet evt. skulle være på en af de andre skoler i vores nye kommune.
På ElevWeb'en kan man også få en nøje beskrivelse af, hvor på biblioteket materialet er.

Skolebiblioteket tilbyder klasserne fra 3. - 7. et lille kursus i at bruge "Dantek ElevWeb".

Venlig hilsen PUC
Anna Marie Holsting


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
tirsdag den 6. februar 2007

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt.

 2. Elevråd:
  Der er meget hærværk på computere på biblioteket. Der et forslag om, at der kom videoovervågning op.
  Busskuret bliver brugt som toilet og rygeskur.

 3. Skoleboden - Johnny Larsen orienterer:
  Den glade Bager har opsagt kontrakten med Skovboskolen fra den 31. januar 2007.
  Derfor vil Skovboskolen fra den 26. februar 2007 tilbyde en madordning fra Karma Caterings frokostordning.
  Der er mulighed for at vælge fire forskellige menuer hver dag.
  Tilmelding til ordningen og betaling foregår alt sammen på hjemmesiden www.w.dk.
  Brugervejledning sendes ud til alle hjem inden vinterferien.
  For at være tilmeldt Karma Frokostordning, skal man betale et månedligt oprettelsesgebyr på 25 kr. og 20 kr. pr. menu.

 4. Orientering omkring temamøde den 16. januar 2007.
  v/ Peter Knappmann:

  Peter Knappmann orienterede om dagen på CVU Roskilde. Der var deltagere fra skolebestyrelser og skoleledere.
  Skole og Samfund var repræsenteret med en foredragsholder, der fortalte om sund kost - økologi, fredagsmøder, debatforum, elevdage med værdidebatter, fagenes fest. Man kan se flere muligheder på deres hjemmeside. www.quis.org.
  Peter Knappmann blev opfordret til at arbejde videre i udvalget.

 5. Test 6. - 8. klassetrin:
  Henrik Marker orienterede om test i 6. klasse i matematik og i 8. klasse i matematik og fysik.
  Alle test er IT baseret og er adoptive, det vil sige, at niveauet følger eleven.
  Efter eleven har lavet testen, som tager ca. 45 minutter, får eleven et resultat.
  Efter den første marts, kan alle gå ind på www.evaluering.uvm.dk og prøve begge former for test. Eleverne får deres egen login.
  Lærerne kan udskrive testen og give eleven en mundtlig tilbagemelding.
  Eleverne skal gennemgå testen fra den 1. maj til den 29. juni.

 6. Principper for lejrskoler:
  Henrik Marker orienterede om principperne vedrørende lejrskoler.
  Hyttetur i 2. - 3. klasse med overnatning.
  Lejrskole i 5. eller 6. klassetrin.
  Hyttetur i 7. klasse.
  Lejrskole i 9. klasse selvfinansieret af eleverne.
  I Nye Køge Kommune bliver der kun givet økonomisk støtte til en lejrskole i 8. klasse, altså kun et klassetrin.
  Skovboskolen ønsker at fastholde de principper, der er i forvejen.
  Princippet blev vedtaget af skolebestyrelsen.
  9. klasses lejrskole er på 5 dage.

 7. Skolebibliotekets udlånsprocedure:
  Proceduren blev drøftet og Skovboskolen fastholder, at der skal sendes en bogliste hjem til forældrene, hvorefter forældrene har mulighed for at kontakte skolen.

 8. Orientering om psykisk arbejdsmiljø:
  Henrik Marker orienterede om punktet.

 9. Skolebestyrelsens årsberetning - tirsdag den 27. februar 2007:
  Tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.00 - 21.00 er der årsberetning fra skolebestyrelsen på Skovboskolen.
  Derefter er der mulighed for spørgsmål til skolebestyrelsen.
  Der vil være information om den nye skolemadsordning.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Intet.

  c) Forældreråd SFO: Dato på forældrerådsmøde i SFO - er den sidste mandag i hver måned.

  d) Øvrige: Kenn Klinthøj vil gerne have et punkt på næste dagsorden, der handler om madordning i SFO.

 11. Eventuelt:
  Annemarie Enevoldsen vil gerne have visioner og mål op til fornyelse.
  Mette Sømod opfordrede til at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fik rettet deres personlige data/informationer på hjemmesiden.
  Vedrørende skolebestyrelsens besøgsdag den 23. januar 2007.
  Alle fra skolebestyrelsen var meget tilfredse og positive over undervisningen i klasserne.

  Mødet sluttede klokken 21.00


TOP

Fantastiske fakta

 • Ved at sidde og se fjernsyn, forbrænder man 13% mindre energi end ved at sidde og ingenting lave.

 • Man kan ikke slikke sin albue.

 • Som nyfødt har man 300 knogler, men som voksen kun 206.

 • Fingernegle vokser dobbelt så hurtigt som tånegle. Desuden vokser neglene hurtigere om sommeren, og de vokser hurtigst på den hånd man bruger mest.

 • Mænd har typisk sværere ved at finde ting i køleskabet end kvinder har. Kvinder navigerer ved at bruge landemærker (forbi leverpostejen, bag osten), mens mænd bruger afstande og vinkler (et sted oppe til højre).

 • Vi spiser normalt en chokoladefrø med hovedet først. Dybt i vores hjerne er vi nemlig stadig jægere og samlere.

 • En isbjørn har sort hud. Dens pels er ikke hvid, men gennemsigtig. Den ser hvid ud på samme måde som sukker eller salt ser hvidt ud (selv om det består af gennemsigtige krystaller).

 • Hvis alle mennesker i verden stillede op i geled, med 1 meters afstand til personen for og bag, og til højre og venstre, så ville Sjælland være stor nok til at vi alle kunne være dér.

 • Hvis du putter en rosin i et glas champagne, vil den blive ved med at stige op til overfladen og synke ned til bunden.

 • Emuer og kænguruer kan ikke gå baglæns. Af den grund er de valgt som skjoldholdere i Australiens rigsvåben.

 • Et strudseøje er større end en strudsehjerne.                 (fra www.h33.dk)


TOP

Ny skolefrokostordning starter den 26. februar

Kære forældre og børn på Skovboskolen
Vi og Karma Catering er glade for at kunne tilbyde børn på Skovboskolen mulighed for at få leveret frokost ud på skolen fra mandag den 26. februar.
Der er hver dag mulighed for frit at vælge mellem 4 menuer. A eller B menuerne smager af mere og er lidt mere avancerede. B menuerne er særligt store og rettet mod de største børn. C og D menuerne er mere elementære og rettet mod den yngre eller lidt kræsne målgruppe.
Det er også muligt kun at tilmelde sig enkeltdage spredt ud over måneden.

Der er tale om sund velafbalanceret mad af gode råvarer - inspireret af det stigende behov for at tilbyde børn bedre daglig kost. Samtidig giver det familien bedre tid til at være sammen om morgenen, når der ikke også skal smøres madpakker.

Tilslutning til ordningen, afmelding og betaling foregår alt sammen på Karma Caterings hjemmeside:

www.w.dk

Her kan man også læse mere om ordningen og vælge de menuer, man ønsker.

Prisen er pt. 20 kr om dagen. Hertil kommer 25 kr i administration pr. kalendermåned for at være tilmeldt ordningen (priser inkl. moms).

Vi håber at mange tilslutter sig ordningen, da det er en forudsætning for at gøre det muligt at opretholde frokostordningen på Skovboskolen.

Vagns Foderbræt vil stadig levere mad om torsdagen.

Venlig hilsen
Johnny Larsen
viceskoleinspektør


TOP

Invitation - Skolebestyrelsens årsberetning 2006

Tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.00 - 20.00 fremlægger skolebestyrelsen sin årsberetning for 2006.
Efterfølgende inviterer skolebestyrelsen til kontakt-forældremøde fra kl. 20.00 - 21.00 ca.
Møderne foregår på lærerværelset.


TOP
Kalender for marts 2007

Dato: Tid: Hvad:
  2.3.   8. årgang skal have karakterblade med hjem.
  5.3. -   9.3.   7. årgang har projektuge.
  6.3. 18.30 - 21.00 2S på ekskursion til København.
5.A skole/hjem-samtaler.
Skolebestyrelsesmøde.
  8.3.   0. klasserne til skolesundhedsplejerske.
12.3.   9. årgang har geografidag.
15.3.
  9.00 - 14.30
0. klasserne til skolesundhedsplejerske.
8.A og 8.B på ekskursion.
20.3.   9.B skole/hjem-samtaler.
21.3. 18.00 - 20.00 Pædagogisk råds møde.
22.3.   0. klasserne til skolesundhedsplejerske.
8.A skole/hjem-samtaler.
26.3.   2.B skole/hjem-samtaler.
27.3.
  8.00 - 14.00
0. klasserne til skolesundhedsplejerske.
8. årgang - emnedag.
0.B skole/hjem-samtaler.
28.3.   8.00 - 14.00 8. årgang - emnedag.
0.B skole/hjem-samtaler.
29.3.   0. klasserne til skolesundhedsplejerske.
2.B skole/hjem-samtaler.

”Sidste skoledag” for 9. klasserne vil være torsdag den 31. maj 2007.
Første mulige mundtlige eksamensdag er onsdag den 6. juni 2007.


TOP


Sidst opdateret den 15. februar 2007