SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 244 - MARTS 2001
INDHOLD: Månedskalender.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 30. januar 2001.
Referat fra Skolebestyrelsens møde med B&K-udvalget den 1. marts 2001.
SFO 1 på koloni.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 6. marts 2001.
Skolebestyrelsens udvalg.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR MARTS 2001.

Torsdag8. martsForældrekonsultation 10.a + 0.b + 7.b
Fredag9. marts8. årgang skal have karakterblade med hjem
Mandag     12. marts     Forældrekonsultation 5.b + 6 a/c + 6.b
Tirsdag13. martsForældrekonsultation 5.b + 6.b
Onsdag14. martsForældrekonsultation 8.b
Torsdag15. martsForældrekonsultation 8.b
Mandag19. martsForældrekonsultation 2.a
Mandag19. martsSundhedsplejerske 2/3 af 7.a
Tirsdag20. martsForældrekonsultation 8.a
Tirsdag20. martsSamtaledag 1.b
Onsdag21. martsForældrekonsultation 2.a + 8.a
Torsdag22. martsSamtaledag 1.b
Mandag26. martsSundhedsplejerske 1/3 af 7.a + 1/3 af 7.b
Mandag26. martsSamtaledag 1.a
Tirsdag27. martsForældrekonsultation 0.c
Onsdag28. martsSamtaledag 1.a
Torsdag29. martsForældrekonsultation 0.c
Mandag2. aprilForældrekonsultation 2.b
Mandag2. aprilSundhedsplejerske 2/3 af 7.b
Tirsdag3. aprilForældrekonsultation 2.b
Tirsdag3. aprilSkolebestyrelsesmøde
Tirsdag3. aprilForældremøde 2.a
Torsdag5. aprilNy "kontakten" udkommer

 

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 30. januar 2001

Årsplan for skolebestyrelsen
Årsplanen for tidspunkter for diverse mødeaktiviteter blev godkendt, men skal justeres løbende.

Revision af skolebestyrelsens udvalg
Skolebestyrelsen arbejder i små udvalg for at fordele arbejdet mellem sig, hvilket vil sige, at hvert udvalg skal fungere som et kommissiorium under skolebestyrelsen. Disse udvalg kommer med forslag til skolebestyrelsen, som efterfølgende behandler oplæggene og træffer beslutninger. Udvalgslisten evalueres og tages op på næste møde.

Budget 2001.
Budgettet blev gennemgået med besparelser på 100.000 kr. Nogle uklare punkter gjorde, at budgettet ikke blev godkendt. Tages op på næste møde.

Timebudget 2000/2001.
En regnefejl i timebudgettet er nu færdigbehandlet i Danmarks Lærerforening, i Kommunen og på Skovboskolen. Regnefejlen koster ca. 320-360.000 kr., hvoraf økonomiudvalget har påtaget sig 2/3 af byrden og 1/3 skal bæres fra skolens budget over en årrække. Skolebestyrelsens medlemmer finder det uacceptabelt, idet det giver en meget stor serviceforringelse på skolen. Inden sommer skal der udarbejdes en plan for, hvordan udgiften kan dækkes.

Kontraktstyring
Der er kommet høringssvar fra pædagogisk råd og SFO's forældreråd. Visioner og mål skal kunne læses og forstås af udenforstående. Handlingsplanen udfærdiges af forretningsudvalget, der består af formanden (Stig Sørensen), næstformanden (Lars Frederiksen) og Hans Erik Jensen. En metode til, hvordan indsatssområderne udføres, skal indgå. Der er møde med børne- & kulturudvalget den 1/3.

Punkter til kommende møder
Budget 2001
Evaluering af selvstyrende lærergrupper
Evaluering af julearrangement
Kontraktstyring
Fordeling af skolebestyrelsens udvalgRøgfri
Rygning (ny lov træder i kraft pr. 1/8)

Meddelelser

 • SFO's forældreråd vedr. byggerenovering/svampe – svar sættes på næste møde.
 • Regnemark er færdig og indvies onsdag den 31/1.
 • Trafikforholdene omkring hallen er uacceptable. Der skal henstilles til, at forældre benytter Skovbohallens P-plads.
 • Ny halbestyrer pr. 1/3 (Bjarne Christensen) – pr. 1/6 overtages også cafeteriaet.
 • Skolebestyrelsen tager kontakt for mulig brug af cafeteriaet til kantine.
 • Efterklang i Vestervang. Sikkerhedsudvalget har taget det op med Arbejdstilsynet og Bedriftsundhedstjenesten.
Referent

Næste møde i Skolebestyrelsen er den 13. februar 2001.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

 

TOP

Referat af mødet mellem
Børne- & Kulturudvalget og Skolebestyrelsen
Torsdag den 1. marts 2001

Med henblik på at skolen står til at få kontraktstyring fra det kommende skoleår afholdtes et møde med temaet Forberedt til Fremtiden med Børne- & Kulturudvalget.

Skolebestyrelsens forretningsudvalg har udarbejdet et visions- og målsætningspapir, der skal indgå i kontrakten, og som skal godkendes på skolebestyrelsens møde tirsdag den 6. marts. Dette papir vil blive fremsendt til Børne- & Kulturudvalget/Kommunen efter godkendelse i bestyrelsen. Det er i øvrigt et dokument, som med jævne mellemrum kræver en revidering.

Derudover blev det fremtidige samarbejde mellem Børne- & Kulturudvalget, skolens ledelse og skolebestyrelsen diskuteret, idet det vil få en anden karakter end hidtil på grund af kontraktstyringen.

En ny samtalerunde vil finde sted i maj måned.Referent

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

 

TOP
KOLONI SFO 1Strand

Husk at SFO 1 tager på koloni til Bildsøskov Feriekoloni og Kursuscenter i uge 31.

 

 

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 6. marts 2001Snemand

Evaluering af selstyrende lærergrupper
Team 1
Lisbeth og Bente, klasselærerne fra 1. klasserne fortalte om fordele og ulemper ved at arbejde i lærerteams.
Fordele: Ved ture og i projektarbejdet; der kan undervises i små hold; ved sygdom er der altid mindst én fra lærerteamet til stede sammen med vikaren. Lærerne er utroligt glade for samarbejdet, da det giver en stor fleksibilitet.
Ulemper: Det kræver, at lærerne har mange timer i det enkelte team – og ikke for mange udenfor; kræver mange forberedelsestimer. Lærerne skal selv holde regnskab med timer, både fagmæssigt i klasserne og med fleksibiliteten i lærerskemaet.
Forældrerespons: Forældremøderne bliver med mange deltagere, det overvejes om forældremøderne kan opdeles. Der er nyt skema hver uge, hvilket gør det vanskeligere at følge lektieforløbet.
Lærerønske: Der bør tildeles flere timer i teamet og teams bør starte allerede i børnehaveklasserne.

Team 10
Helle og Henrik repræsenterede 10. klasserne. Det er 4 meget engagerede lærere, der tager sig af Team 10, hvilket giver højt tempo og kvalitet. To-lærersystemet fungerer optimalt i visse fag, da det giver mulighed for niveaudeling. Ved sygdom har en anden teamlærer overtaget timen, så vikarer kan undgås. Eleverne mangler et hyggerum med sofaer. Der var lovet 3 pc'ere til klassen, men man har ikke fået én, hvilket giver problemer ved aflevering af opgaver (en god brugt pc'er med printer kan fås for 3.000 kr.). Fra forældreside har der været en god opbakning omkring Team 10.

Evaluering af julearrangement + regnskab.
Der skal udarbejdes et kommissorium, hvor de fejl og mangler, der blev noteret på dagen tages med - og en fast procedure skal indføres (der mangler en tovholder til at samle trådene). Et ønske er, at arrangementet afholdes i ét lokale (evt. hallen). Regnskabet med overskud på 4.077,42 kr. blev godkendt.

Kontraktstyring
Vision- og målsætningspapiret, der skal indgå som en del af kontrakten, blev gennemgået og vedtaget med få ændringer. Fremsendes til Børne- og Kulturudvalget.

Rygepolitik
Skolebestyrelsen sender spørgsmålet om rygeforbud til høring i SFO, lærergruppen og i elevrådet. Det store elevråd ønsker et rygeskur, bla. for at yngre elever ikke kan se, de store ryger.
Ved Lov nr. L45 af 31.12.00 er der totalt forbud mod rygning på alle skoler fra 1. august 2001.

Skolebestyrelsens udvalg
Skolebestyrelsen har opdelt arbejdet imellem sig, fordelt efter interesseområder.
Se bilag.

Brev fra SFOs forældreråd
SFO's forældreråd havde stilet et brev til Skolebestyrelsen vedr. sygefravær som følge af indeklima, støjproblemer samt kvalitet af renovering. Et forslag til svar blev godkendt.

Punkter til kommende møder
Økonomi
Klassedannelse
Forskudt valg
Ansøgning om udvidelse af redskabsrum
Rygepolitik
Halsamarbejde med ny halbestyrer

Meddelelser

 • Valg af fotograf til elevfotografering. Markedet er undersøgt, og man fortsætter derfor med Odense Skolefoto.
 • Indskrivning til børnehaveklasse: 45 børn og 7 på liste.
 • Klassedannelse (8. klasse). Beslutning tages i kommunalbestyrelsen den 27. marts.
 • Skovboskolen er sammen med 200 andre skoler i landet udpeget til at medvirke i en undersøgelse omkring det psykiske arbejdsmiljø. Der er udvalgt 12 lærere og interviews finder sted i uge 12.
 • Referat fra mødet med Børne- og Kulturudvalget blev godkendt og fremsendes til udvalget.
 • Formændende for skolerne i Skovbo kommune er indkaldt til formandsmøde på rådhuset med ét dagsordenspunkt: Forudsætning for budget 2001.
 • Skolen har modtaget svar fra Børne- og Kulturudvalget med indstilling til, at skolen skal finde besparelser, jf. sidste mødereferat.
 • Konsultationer: Der er ingen retningslinier for, hvornår i skoleforløbet lærerne deler sig op (1 lærer pr. fag og ikke flere lærere og flere fag samtidig).
 • Samtalebladet til forældrekonsultationer er ikke blevet implementeret, som det burde være.
 • Der findes ingen retningslinier vedrørende sponsorater til de enkelte klasser.
 • Der arbejdes fortsat på at etablere en kantine så hurtigt som muligt.
Referent

Næste møde i Skolebestyrelsen er den 3. april 2001.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Skolebestyrelsens udvalg.

Link til oversigt over Skolebestyrelsens udvalg.

TOP


Sidst opdateret 8. marts 2001