SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 257 - APRIL 2002

INDHOLD: Månedskalender.
Kontaktforældremøder flyttet.
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 2. april 2002.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR APRIL 2002

Søndag
  - Fredag    
7. april
  - 12. april  
9.B på skolerejse til Prag.
10. klasse på studietur til Prag.
Mandag8. aprilSkole/hjem-samtaler 3.B og 9.C.
Tirsdag9. aprilSkole/hjem-samtaler 3.B.
Onsdag10. april7.A/C i Gørslev.
Onsdag10. aprilSkole/hjem-samtaler 5.A.
Onsdag
  - Fredag
17. april
  - 19. april
Fordybelsesdage 7.A/C + 7.B.
Mandag22. aprilBadmintonstævne for 6. klasse.
Mandag22. april7.A/C i Gørslev.
Mandag22. aprilForældremøde i 7.A/C.
Mandag
  - Torsdag
22. april
  - 25. april
9.A på skolerejse til Amsterdam.
Tirsdag
  - Torsdag
23. april
  - 25. april
9.C fordybelsesdage.
Tirsdag23. aprilForældremøde i 1.B.
Onsdag24. aprilForældreaften i 0.XYZ.
Fredag
  - Søndag
26. april
  - 28. april
St. Bededagsferie.
Mandag
  - Onsdag
29. april
  - 1. maj
Fordybelsesdage i 3.-6. klasse.

TOP
Mødeflyt

blomstDe planlagte kontaktforældremøder:
    i indskolingen mandag den 8. april,
    på mellemtrinnet onsdag den 10. april og
    i udskolingen tirsdag den 9. april er flyttet til

    Onsdag d. 29. maj 2002

Vi starter med et fællesmøde kl. 19.00 – 20.00 og derefter i de respektive afdelinger kl. 20.00 – 21.00.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
læser Referat af Skolebestyrelsesmødet
den 2. april 2002

FARVEL & GODDAG
Den "gamle" bestyrelse skulle overgive sine akkreditiver til den nye bestyrelse, som det så smukt hedder indenfor diplomatiet. Formanden redegjorde for perioden 1998-2002 (organisatoriske ændringer, om- og tilbygning, ændringer i diverse principper, og ikke mindst kontraktstyring). Det er også noget, som den nye bestyrelse skal arbejde videre med.fodspor
Det blev et farvel og tak for ædel dåd til Pia Lange, Hans Erik Jensen, Jens Andersen og ikke mindst Ib Stig Sørensen (sidstnævnte kunne dog ikke være til stede).

KONSTITUERING AF DEN NYE BESTYRELSE
Uden modkandidat blev Lars Frederiksen enstemmigt valgt til formand, og Dan Oddershede fortsætter indtil videre som næstformand.

  • Alle skolebestyrelsesmedlemmer og suppleanter fik udleveret en mappe med relevant materiale til skolebestyrelsesarbejdet. Manglende materialer (såsom lister for hhv. kontaktforældre, SFOs forældreråd og også senere for Skovbo Center 10, plan over skolen m.v.) følger.
  • Den øvrige fordeling af udvalgsposter sker på næste ordinære møde, når de nye har fået mulighed for at studere mappen. Der bør i øvrigt være et skolebestyrelsesmedlem med til såvel SFOs forældrerådsmøder som til Skovbo Center 10.
Nye bestyrelsesmedlemmer skal fotograferes til hjemmesiden samt levere en passende tekst, gerne via e-mail.

MØDERÆKKE
Tirsdage er fortsat valgt som mødeaftener med mødetid fra 18.30-20.30.

KONTAKTFORÆLDREMØDE ER FØRST DEN 29. MAJ
Der er fastsat ét kontaktforældremøde for ALLE trin onsdag den 29. maj kl. 19.00 (så har du en anden dato i din kalender, så skrot den).
Den første time vil blive fælles, hvorefter hver gruppe går til hvert sit lokale for det videre mødeforløb. Så sæt X i kalenderen nu. Mødeindkaldelse med dagsorden følger.

Næste møde er tirsdag den 14. maj kl. 18.30
Starter med en rundvisning på Skovboskolen.
Sidste møde inden skoleferien bliver den 11. juni 2002.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 5. april 2002