SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 266 - April 2003

INDHOLD:
Månedskalender.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 1. april 2003.
Bygningsstatus april 2003.
Til alle forældre med elever på Skovboskolen.

TOP

KALENDER FOR APRIL / MAJ 2003.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag 23. april 2003 0.B sundhedsundersøgelse.
torsdag 24. april 2003 0.B sundhedsundersøgelse.
tirsdag 6. maj 2003 0.C sundhedsundersøgelse.
torsdag 8. maj 2003 0.C sundhedsundersøgelse.
mandag
- fredag
19. maj 2003
- 23. maj
Alle klasser har fordybelsesuge.
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.

6.A på lejrskole.
8. årgang i erhvervspraktik.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag23. april 2003 0.B+C Forældremøde 19 - 21
torsdag24. april 2003 3.B Skole/hjem-samtale 1/2
mandag28. april 2003 0.A Forældremøde 19 - 21
3.B Skole/hjem-samtale 2/2
tirsdag29. april 2003 2.B Forældremøde
mandag5. maj 2003 3.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag6. maj 2003 3.A Skole/hjem-samtale 2/2

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 1. april 2003

Høring vedr. fælles kommunale vikardækningsprincipper pr. 1/8 2003
Skolebestyrelsen ønsker en højere kvalitet i vikardækningen gennem en mere fleksibel tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen og en øget vikardækning af skolernes faste lærere.
Høringssvaret kan læses i sin helhed på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk.


Ledelsens handlingsplan for 2003/04
Handlingsplanen skulle beskrive, hvordan ledelsen vil indføre "Fleksibel Skole" på Skovboskolen. Planen er forelagt lærerne, der ikke er begejstrede for den nye struktur ledelsen har lagt op til - primært grundet den forelagte omlægning af skolens ressourcer. På mødet blev der fra forældrekredsen givet udtryk for, at det var et lille skridt i den rigtige retning, men at man gerne havde set et væsentligt større skridt i retning af den model, der tidligere er forelagt fra Fuglsanggårdskolen i Virum . Specielt indgår der endnu ikke årgangsteams i strukturen. Lærerne og ledelsen arbejder videre med projektet og Skolebestyrelsen vil i dialog med Børne- og Kulturudvalget forsøge at få mål og ressourcer til at nå sammen.


Rygning
Eleverne respekterer ikke skolens ordensregler, hvad angår rygning. Ifølge loven er rygning forbudt på skolens område, og det er skolens ordensregler indrettet efter. Skolebestyrelsen tager skarpt afstand fra de elever, der ryger på skolen og vil bl.a. tage det op med kontaktforældrene på de næste møder.


Status på byggeprojekt
Loftspladerne i underetagen af Nørreskov og Østervang skal udskiftes. Arbejdet forventes færdigt lige inden påske. Forældrene informeres herom i næste udgave af Kontakten.


Udvikling af skolevæsnet
Et udkast til forældreinformation blev drøftet. Lars Frederiksen arbejder videre med informationsfolderen, der udsendes inden påske.


Punkter til kommende møder
- Rygning
- Status på byggeriet
- Hjemmeside


Meddelelser

  • SC10 – Alle elever har afleveret den obligatoriske selvvalgte opgave og de fleste har også valgt at gå op til afsluttende prøve. Sidste skoledag er 23/5 og dimissionsfest er torsdag den 19/6. Der er tilmeldt 24 elever til næste årgang + muligvis 2 mere.
  • Hans Stockholm har valgt at sige sin stilling op, men fortsætter dog i sin funktion som lærer til udgangen af skoleåret.


Med venlig hilsen og god påskeferie
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Bygningsstatus april 2003

Teknisk direktør, rådgivende arkitekt, miljøkonsulent, teknisk serviceleder og skoleledelse var forsamlet torsdag d. 27. marts for at drøfte indeklimasituationen i faglokalerækken - håndarbejde, biologi og fysik/kemi.

Der var på oversiden af èn loftsplade konstateret et antal svampesporer, i sig selv ikke alarmerende, da vækst kun forekommer, når der samtidig er fugtighed til stede.

Alle parter var enige om, at uanset hvad, skulle svampesporerne fjernes. Dette kunne ske ved en nedtagning af samtlige loftplader, der herefter kunne rengøres og sættes op igen.

MEN efter at have vurderet situationen blev det besluttet at udskifte alle gamle loftsplader i kælderen under Nørreskov og samtidig gøre det samme i kælderen under Østervang.

Dette betyder, at der ikke vil være gamle loftsplader noget sted på Skovboskolen.

Jeg forventer at udskiftningen vil være tilendebragt i løbet af april/maj måned.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en god påske.

Venlig hilsen
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Til alle forældre med elever på Skovboskolen

VEDR.: ARBEJDSTELEFONNUMRE PÅ FORÆLDRE
Det sker ofte, at vi her på kontoret har brug for at få fat i jer forældre, når I er på arbejde.
I den forbindelse mangler vi arbejdstelefonnumre - eller hvis I har skiftet arbejde - det nye arbejdstelefonnummer.
Vi har en del mobiltelefonnumre, som også tit ændres - derfor er det vigtigt, at I meddeler os, når der er ændringer.

DERFOR - BEDER VI OM, AT I RETURNERER NEDENSTÅENDE SLIP
SENEST ONSDAG DEN 30. APRIL 2003.

Med venlig hilsen
Personalet på skolens kontor

Klip her *********************************************************
BEDES AFLEVERET TIL KLASSELÆREREN SENEST 30.04.2003.

Barnets navn ___________________   kl. ____ Tlf. ________________
Mor arb. ___________________ Far arb. ___________________
Mobil nr. ___________________ Mobil nr. ___________________
Alternative:
Navn

___________________

Tlf. nr.

___________________
Navn ___________________ Tlf. nr. ___________________


TOP


Sidst opdateret den 10. april 2003