SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 289 - Maj 2005

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Hærværk.
Nyt fra kontoret - Skolemælk.
Nyt fra idrætslæreren - Sommersvømning 2005.
Nyt fra pedellen - Glemte ting!
Nyt fra eleverne - 9. årgangs sidste skoledag - fredag den 20. maj.
Nyt fra skolebiblioteket - Bogaflevering 2005.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat af skolebestyrelsesmødet den 3. maj 2005.
Fra natur til mave!!     3.Y en god klasse!!.
Kalender for juni 2005.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Hærværk

Vi er desværre ramt af en del hærværk. De sidste 14 dage er der ødelagt 9 papirhåndklædeautomater, 3 toiletter og 10 stikkontakter. Et par af stikkontakterne sad i drengenes omklædningsrum. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvad der kunne være sket, hvis et barn var kommet til at røre de fritliggende ledninger.

Vi har desværre ikke fundet gerningsmanden, så skolen må betale de ca. 10.000,- kr. det koster at udbedre skaderne. Samtidig har vi lukket for brug af gymnastiksalen i frikvartererne. Jeg er meget ked af på den måde at udelukke uskyldige elever fra en god måde at holde pause på, men skolen kan ikke holde til det.

Jeg håber, at I hjemme vil diskutere hærværket med jeres børn, så det kan blive stoppet. Jeg håber også, at det bliver muligt at åbne gymnastiksalen igen til efteråret, når vejret bliver dårligere igen.

Jan Mindegaard
viceskoleinspektør

 

TOP
Nyt fra kontoret

Skolemælk

Der omdeles snarest mælkegirokort for første halvår af skoleåret 2005/2006.
De elever, der får mælk, vil få girokort med navn på.
På kontoret kan afhentes blanke girokort.
Sidste indbetalingsfrist er tirsdag den 28. juni 2005.

 

TOP
Nyt fra idrætslæreren

Sommersvømning 2005

Igen i år er der sommersvømning i sommerferien.
Dette foregår i Ringsted Svømmehal i ugerne 27 og 28 for Skovboskolens elever.
Det er kun for de tilmeldte elever.
Tilmelding afleveres senest den 18. maj 2005.

Ragnhild Jensen.

 

TOP
Nyt fra pedellen

Glemte ting!

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning i foyeren foran festsalen uge 24.

Jørn.

 

TOP
Nyt fra eleverne

9. årgangs sidste skoledag - fredag den 20. maj

Program:
Start kl. 07.00 med morgenmad – slut kl. 11.45 FARVEL.
Mellem kl. 07.00 - 11.45 er der forskellige aktiviteter, som f.eks. karamelkastning.

På sidste skoledag skal følgende regler overholdes:
Indendørs: Ingen vand, skum, ketchup m.m.
Udendørs: Vand og skum kun på sportspladsen – de elever, der ikke ønsker at deltage, skal holde sig væk fra sportspladsen.
Naturligvis ingen alkohol.
Ved overtrædelse af disse enkle regler: Hjemsendelse øjeblikkeligt.

 

TOP
Nyt fra skolebiblioteket

Bogaflevering 2005

9. klasse: Alle bøger, som ikke skal bruges til den mundtlige prøve afleveres i uge 20, det vil sige senest fredag den 20. maj 2005. Biblioteket udleverer den enkelte elevs lånerstatus i uge 19.
Bøger, som skal bruges til de mundtlige prøver, afleveres på prøvedagen til læreren eller direkte på biblioteket.

0. – 8. klasse: Afleverer alle bøger, som ikke skal bruges i undervisningen i uge 23.
Biblioteket afleverer statuslister til alle klasser i uge 23

Lise Vikkelsø og Anna Marie Holsting
Pædagogisk Servicecenter

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af skolebestyrelsesmødet den 3. maj 2005

Vi talte om elevrådets ønske om et busskur, vi har fået et tilbud på et skur og vil nu indhente de fornødne tilladelser til at opføre det.

Alle skoler i Skovbo Kommune skal pr. 01.08.2005 have en madordning, vi har haft kontakt til forskellige mulige leverandører, de kunne ikke levere mad til en overkommelig pris. Den 10. maj holdes møde med KRAM Madservice A/S, de leverer mad til en skole i Køge, derudover tages kontakt til Frydenholm. Udover selve leverancen er der flere logistiske vanskeligheder. Ledelsen arbejder videre. I forbindelse med ansøgning til Agenda 21 puljen aftalte vi at Kenn Klinthøj, teknisk serviceleder Jørn Hansen og viceskoleinspektør Jan Mindegaard går en tur på skolen for at se på hvordan vi kan få en mere miljøvenlig skole ved f.eks. at kunne spare på el/vand/varme eller sortere affaldet.

I forbindelse med næste skoleår er planlægningen i gang efter skolebestyrelsens principper. Der er tildelt en ekstra dansktime til 3. klasserne, det betyder at der bliver en musiktime mindre om ugen. Vi har valgt at gøre dette for at opfylde Undervisnings Ministeriets minimumstimetal i den humanistiske fagblok. På 7. og 8. årgang læses biologi, geografi og fysik/kemi af 3 lærere der danner et science – team, dette gøres for at imødekomme kravet til ny prøveform.

Der afholdes ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 19. maj, hvor skolebestyrelsen bliver præsenteret for ansættelsesudvalgets indstilling i forbindelse med ansættelse af ny skoleleder pr. 01.08.2005.

Jan Mindegaard
Viceskoleinspektør

 

TOP
Fra natur til mave!!     3.Y en god klasse!!.


I 3.Y har vi haft et natur- og teknikemne om vildt.
Vi arbejdede med markmus, gråand, ræv og rådyr.

En morgen på vej til skole, kørte en stakkels "kontormand" et rådyr over på landevejen. Jeg måtte slæbe det væk fra kørebanen og måtte aflive det, da det var hårdt såret og led.

Jeg tænkte: intet godt kød skal gå til spilde.
Rådyret kom med i skole. Vi havde så natur og teknik, hvor vi lavede knæk og bræk - Ud med indvoldene.
Dyret kom hjem at hænge i 3 døgn, blev pelset og parteret.

Benene fra rådyret er hængt op i klassen sammen med et par kranier og en "balsameret" ræv.

Den 29. april 2005 holdt vi en meget vellykket fællesspisning med forældre osv.
Udover rådyrsteg, fik vi fasan og gråænder med mere. Nogle var vilde med det, andre turde ikke lige smage.

Siden 1. klasse er klassen opdraget til, at vi bruger naturen. Spiser urter, laver urtesuppe, urteboller. Plukker frugt og sylter eller laver saft. Osv…..

Vi håber det vil bygge et sundt og naturligt forhold op til naturen og det at leve af den på en sund måde.

Vi trives og nyder det i 3.Y.
Venligst 3.Y´s elever og voksne.   Tina.

 

TOP
Kalender for juni 2005

01.06 14.00 - 14.30   Lærermøde.
06. - 10.06   Mellemtrinnet Fordybelsesuge: Friluftsliv.
06. - 07.06   8. årgang Årsprøve 8. årgang.
07.06 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
14.06. 19.00 9. årgang Dimissionsfest.
16.06   7. - 8. årgang Dansemaraton.
17.06   0. - 8. årgang Sidste skoledag.
Nyt skoleår 2005/2006
08.08 08.05 - 10.40 1. - 9. årgang Første skoledag for 1. - 9. klasse.
09.08 10.00 - 11.30 0. årgang Første skoledag for nye 0. klasser.

TOP


Sidst opdateret den 11. maj 2005