SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 236 - JUNI 2000 Sol
INDHOLD: Månedskalender
Dimissionsfest
Bogaflevering, Oprydning m.m.
Skoleårets afslutning
Næste skoleårs start
Goddag/farvel og jubilæum
Skolebestyrelsesmødet den 23. maj
En skole under forandring.
Bod/kantine på Skovboskolen.
Fodbold - sølvmedalje.
Tillæg: Mobbeudvalgets undersøgelses-skema.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR JUNI 2000.

10.06. - 12.06.   PINSEFERIE.
13.06. - 14.06. Glemte ting ligger til gennemsyn i skolens indgang.
13.06. - Dimissionsfest kl. 19.00 i Skovbohallen.
14.06. - Bogaflevering.
15.06. - Idrætsdag.
16.06. - Sidste skoledag for 0. - 9. klasse.
16.06. - 8. årgang får karakterblade med hjem.
17.06. - 06.08. SOMMERFERIE
Sol

ALLE ØNSKES EN GOD SOMMERFERIE!

TOP

DIMISSIONSFEST – TIRSDAG DEN 13. JUNI 2000 KL. 19.00.
Tirsdag den 13. juni 2000 kl. 19.00 afholdes dimissionsfest for afgangselever og forældre i Skovbohallen.
Hvis enkelte har glemt at tilmelde sig, kan det nås endnu på skolens kontor.

TOP

BOGAFLEVERING.
Vi nærmer os den tid, hvor lånte skolebøger skal afleveres igen.
I den forbindelse vil vi godt henstille til forældrene om at hjælpe til med, at vi får bøgerne retur, renviskede og uden omslagspapir.
Det er måske ikke alle bøger, der skal afleveres her til sommerferien. Det kan godt være, at nogle skolebøger (taskebøger) skal bruges til næste skoleår. Det har lærerne fortalt eleverne.
Det er imidlertid sikkert, at alle bøger fra Amtscentralen (forsynet med gult mærke) og fra skolebiblioteket skal afleveres.

Med venlig hilsen
Jan Mindegaard
Souschef

 
OPRYDNING/FLYTNING SAMT BOGAFLEVERING.
Onsdag den 14. juni 2000 er der normal undervisning fra kl. 08.05-09.35.
Derefter er der klasselærerdag kl. 09.55 – 12.50. Der er oprydning og flytning samt aflevering af bøger.
I klasserne tømmes skabe, hylder skuffer m.m., så der er klar til de nye "indflyttere".

 
GLEMTE SAGER.
Glemte sager ligger til gennemsyn i skolens indgang.
TIRSDAG DEN 14. JUNI 2000 I SKOLETIDEN OG
ONSDAG DEN 15. JUNI 2000 I SKOLETIDEN.

 
SKOLENS MÆLKEORDNING.
Der er omdelt mælkesedler til alle elever sammen med KONTAKTEN.
SIDSTE FRIST FOR BETALING ER 30. JUNI 2000.
Til de elever, der har været med i mælkeordningen i skoleåret 1999/2000, er der navn på mælkesedlerne.

TOP

SKOLEÅRETS AFSLUTNING.
Skoleåret 1999/2000 er ved at rinde ud og en velfortjent sommerferie står for døren.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en GOD SOMMERFERIE.

Bent Elhegn
Skoleleder.

 
IDRÆTSDAG.
Traditionen tro arrangerer vi "IDRÆTSDAG" på Skovboskolen.

TORSDAG DEN 15. JUNI 2000.
0. – 8. klasse møder kl. 08.05 – 12.50.
Der vil være forskellige UDENDØRS aktiviteter i løbet af formiddagen, hvorfor det vil være en god idé, at børnene har praktisk tøj plus fodtøj på.
ALLE FORÆLDRE ER MEGET VELKOMNE!

 
SIDSTE SKOLEDAG – FREDAG DEN 16. JUNI 2000.
Klasselærerdag.
0. – 9. klasse møder kl. 08.05 – 10.40.
Kl. 10.10 er der fælles afslutning i skolegården, hvis det er godt vejr ellers holdes afslutningen i Skovbohallen.
Der udleveres karakterblade til 8. og 9. klasseselever, der er også mulighed for at aflevere de sidste bøger.

TOP

FØRSTE SKOLEDAG EFTER SOMMERFERIEN.
Mandag den 7. august   1. - 10. klasse møderkl. 10.00 - 11.25
Tirsdag den 8. augustSprogbørnehaveklassen   kl. 09.00 - 11.25
Tirsdag den 8. augustBørnehaveklassenkl. 10.00 - 11.25

TOP

GODDAG OG FARVEL.
Til det nye skoleår siger vi goddag til 4 nye lærere: Mette Sømod,
Torben Schlage,
Anette Brix og
Lisbeth Baggesen
og farvel til:Finn Christiansen og
Ingelise Baadsager.

 
JUBILÆUM.
Tirsdag den 1. august 2000 har følgende lærere 25 års jubilæum som ansat i Skovbo Kommune:

Agnete Haugbølle
Peter Elkjær Pedersen.

 


TOP

Referat fra Skolebestyrelsens (SB)
møde den 23. maj 2000
Referent

Lisbeth Baggesen udtræder af Skolebestyrelsen pr. 1/8 og suppleant Dan Oddershede indtræder som medlem af SB.

Mødedatoer for det kommende skoleår godkendt
8/8, 22/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5 og 12/6

Principper for skole/hjem samarbejdet
Principperne blev forelagt og godkendt og vil snarest blive offentliggjort på Skovboskolens hjemmeside: www.skovboskolen.dk.
Har I ikke adgang til internettet udleveres principperne på skolens kontor.

Principper for skolerejser
Principperne blev godkendt. Disse findes ligeledes på Skovboskolens hjemmeside og kan rekvireres på kontoret, såfremt man ikke har internetadgang.

Principper for vikardækning
Forslaget blev fremlagt og godkendt med ændringer. Principperne vil blive offentliggjort på hjemmesiden snarest eller kan rekvireres på kontoret.

Skolebestyrelsens struktur/indhold
Emnet vil blive taget op på et temamøde, som afholdes den 15. september. Hans Erik Jensen, Stig Sørensen, Hans Peter Stokholm, Bent Elhegn og Jan Mindegaard fremlægger på augustmødet et oplæg til temadagen.

Kantineudvalg
Kantineudvalget havde haft et godt møde, og ved starten af det nye skoleår vil der formentlig være en kantine, der til at begynde med placeres i Dalmosen.
Det er vigtigt, at det store elevråd tages med på råd, og at de får et ansvar.
Der vil være behov for frivillige voksenhjælpere, og der sættes derfor opslag op i Duehusene og i supermarkederne i centret.
Kantineudvalget arbejder videre og får fremover deltagelse af Jan Mindegaard, der indtræder som ledelsesrepræsentant.

Punkter til kommende møder
Budgethøring
Budget 2001-2004
Oplæg til temadag i SB
Mobbeudvalg – undersøgelse (se særskilt indlæg i Kontakten)

Meddelelser

  • Renovering af skolen
    Formanden har aftalt møde med borgmester Ole Hansen, forvaltningen, arkitekter samt Bent Elhegn vedrørende skimmelsvampe på skolen. Bestyrelsen er frustreret over tempoet i renoveringen og skred i tidsplanen for aflevering af Dalmosen.

  • Nye lærere
    Mette Sømod, Torben Schlage og Lisbeth Baggesen er ansat som nye lærere pr. 1. august 2000.

  • Nogle elever har kommet en substans i servicemedarbejdernes kaffe. Politianmeldelse er foretaget.

  • På SFO's forældrerådsmøde blev der udleveret et regnskab uden budgettal. Forældrerådet har ikke godkendt regnskabet.

  • Lisbeth Baggesen har været til en konference omkring "helhedsskolen". Begrebet synes at have 2 betydninger: en skole der varer hele dagen og en skole, hvor undervisningen tilrettelægges ud fra et princip om, at undervisningen skal danne en helhed.

Med venlig hilsen – og med ønsket om en god sommerferie til alle.
Susanne Reiff Petersen

 


TOP

En skole under forandring

Skovboskolen juni 2000

Referent
Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
www.skovboskolen.dk

Et skoleår er ved at blive afsluttet, og et nyt begynder den 7. august. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at invitere alle med lyst til at høre om:

"Skovboskolen i år 2000"
samt
"En skole under forandring"
til årsmøde
Tirsdag den 22 august 2000 kl. 19.00
på Skovboskolen.

Der er mange gode grunde til at Skovboskolens bestyrelse gerne ville se så mange som muligt til vort første årsmøde. En af dem er at Skolebestyrelsen skal aflægge en årsrapport hvert år, og den ville blive givet på mødet. Denne årsrapport vil selvfølgelig indeholde en status på vort ombygningsprojekt, men også komme ind på aftenens hoved tema "En skole under forandring". Her i foråret har vi ændret ledelsesstrukturen på Skovboskolen, efter sommerferien vil vi starte med "Lærerteams" på 2 årgange, og når ombygningen af Regnemark er gennemført har vi et indskolingshus, der vil rumme børnehaveklasserne, 1. og 2. klasserne, samt SFO.

Folkeskolen generelt, men så sandelig også Skovboskolen ændres utroligt meget i disse år. Hvilke konsekvenser får det for mig som forælder ? for mig som medarbejder ? for mit barn i skolen ? for mit barn i SFO ? Hvilke krav stiller jeg til Skovboskolen ? og hvilke krav stiller Skovboskolen til mig ?

For Skolebestyrelsen er spørgsmålene mange, og svarene er ikke altid lette, og det skal de nok heller ikke være. Vi ønsker bare at gøre vort til at vi får så mange som muligt med i denne dialog om "Forandringerne på vores Skole", fordi vi tror på at forandringerne vil ske, også selvom vi ikke deltager i dem, men at de sker nok bedst for os alle, hvis vi deltager i denne dialog.

Vi beder jer alle om at reservere tirsdag den 22. august kl. 19.00 allerede nu, og så skal vi nok sørge for at I får en invitation mere ved skoleårets start, inklusiv dagsorden og foredragsholder.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for et godt – men meget svært skoleår. Det er mit håb, men også min overbevisning, at vi allerede i det næste år må få nogle – bare nogle fordele af, at dele af vores skole er renoveret, med et stærkt forbedret indeklima til følge.

I ønskes alle en god sommerferie og tak for i år

Med venlig hilsen
Skovboskolens Bestyrelse.

Stig Sørensen.

 


TOP

BOD/KANTINE.
Et nyt tiltag fra august.
De 2 elevråd har i samarbejde med kontaktforældre og skolebestyrelsen været initiativtagere til et nyt tiltag på Skovboskolen – nemlig en bod.
Boden vil være klar tirsdag den 8. august 2000 og åbningstiden er kl. 11.25 - 12.00, det vil sige i spisefrikvarteret.
Der vil hver dag være et udvalg på ca. 3 forskellige slags brød samt frugt. Om fredagen vil der også være mulighed for at købe kage og hver dag er der også salg af sodavand. Prisen for dette gode tilbud er ca. 5 kr. pr. stk. brød.
Det bliver Skovs Selskabsservice ved Bente Kristensen, der skal forestå salget på skolen.
Alle børn både store og små kan købe i boden og derfor spørger vi jer forældre, om I har kendskab til nogle personer, som kunne stille op til frivillig hjælp eventuelt et par gange om ugen.
Det er vores tanke, at salget glider nemmere, hvis der bliver åbnet 2 boder, så de små køber fra den ene bod og de store fra den anden.
Så kære forældre - skulle der være nogle af jer, der har interesse, så kontakt endelig skolen og få Jan Mindegaard i tale.

På kantineudvalgets vegne
Pia Lange

 


TOP

FODBOLD.
Onsdag den 24. maj 2000 deltog 7.C i et finalestævne i 7-mands fodbold indenfor DHIF. Stævnet foregik på Brønby stadion. Holdet spillede først 2 kampe, som begge blev vundet, og holdet var så i finalen. Men denne blev totalt tabt med 3-0 til et hold fra en skole i Vanløse, Udover sølvmedaljen fik holdet en billet til landskampen mod Belgien lørdag den 3. juni 2000. Det var første gang, at de var til landskamp, sang nationalsangen og fik en spændende kamp at se.
Følgende spillere deltog: Furkan, Morten, Lasse, Peter, René, John, Emil og Kim.

Tillykke med sølvmedaljen!
Karsten Nielsen   Sol


Sidst opdateret 8. juni 2000