SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 279 - Juni 2004

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - God sommer.
Nyt fra pedellen - Glemte ting!
Nyt fra biblioteket - HUSK at aflevere alle jeres bøger.
Nyt fra SFO'en - Udearealer - Mobiltelefoner i SFO I
Kalenderen - For juni/august - Ferieplan 2004/2005.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Du sidder med dette skoleårs sidste udgave af Kontakten og om ganske få timer står sommerferien for døren, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer.

Ved udgangen af dette skoleår skal vi tage afsked med:
lærer Karen Schousgaard, der går på pension,
børnehaveklasseleder Anette Simoni, der forflyttes til Vemmedrupskolen og
børnehaveklasseleder Trine Lindh, der har fået ansættelse på Lysholm skole.
Skolen ønsker dem held og lykke på deres videre færd.

Et nyt skoleår venter forude med nye udfordringer – se vedlagte folder "Den ny Skovboskole".

Venlig hilsen
Bent Elhegn

 

TOP
Nyt fra pedellen  

Glemte ting!

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning
i foyeren foran festsalen i uge 25.

Jørn

 

TOP
Nyt fra biblioteket

HUSK at aflevere alle jeres bøger

Vi bruger rigtig mange penge på indkøb af nye bøger.

 

TOP
Nyt fra SFO'en

Udearealer - Mobiltelefoner i SFO I

SFO's ansatte og forældreråd har igennem længere tid arbejdet med et projekt omkring forbedring af udearealer og legefaciliteter omkring Skovboskolen.

Forslaget fremlægges på Skolebestyrelsesmødet den 16. juni 2004.
Hvis forslaget godkendes, igangsættes Fase 1 af projektet medio august 2004.
Denne fase omfatter bl.a. reetablering af dræn, nedrivning af nedslidte og farlige legeredskaber, samt opsætning af nye legepladsfaciliteter omkring SFO I og SFO II.

Budgettet er på lidt over 500.000 kr., og der er indgået aftale med et legepladsfirma om levering og opførelse, men jo mere arbejde vi selv kan bidrage med, jo flere faciliteter kan vi købe til projektet.

Derfor starter projektet med en Legeplads- og Familiedag lørdag den 21. august 2004, hvor vi håber på godt fremmøde. Sæt kryds i kalenderen og få mere information efter sommerferien.

Projektet præsenteres for alle interesserede ved møder, opslag mm. efter sommerferien.


Mobiltelefoner i SFO I:

Anvendelsen og tilstedeværelsen af mobiltelefoner hos børn i SFO I afstedkommer mange problemer og ekstraopgaver for de ansatte i SFO I. Børn laver aftaler med forældre og andre uden om personalet, ringer til forældre om problemer og konflikter mm. Efterfølgende kræver det meget tid at udrede, tid der går fra de øvrige aktiviteter omkring børnene.

SFO's forældreråd har derfor besluttet at børn i SFO I (0., 1., og 2. klasse) skal slukke deres mobiltelefoner, samt opbevare den i deres skoletaske, når de bliver passet i SFO'en.


Med venlig hilsen, og god sommerferie

SFO's forældreråd / Henrik Agner

 

TOP
Kalenderen

Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2004/2005

  - Ferie -   - Første fridag -   - Sidste fridag -
Sommerferie lørdag 19/6 - 2004 tirsdag 3/8 - 2004
Efterårsferie lørdag 9/10 - 2004 søndag 17/10 - 2004
Juleferie onsdag 22/12 - 2004 søndag 2/1 - 2005
Vinterferie lørdag 19/2 - 2005 søndag 27/2 - 2005
Påskeferie lørdag 19/3 - 2005 mandag 28/3 - 2005
Store Bededag fredag 22/4 - 2005 søndag 24/4 - 2005
Kr. Himmelfart torsdag 5/5 - 2005 søndag 8/5 - 2005
Pinseferie lørdag 14/5 - 2005 mandag 16/5 - 2005
Sommerferie lørdag 18/6 - 2005 onsdag 3/8 - 2005
(Grundlovsdag er en søndag)


KALENDER FOR JUNI/AUGUST 2004.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
fredag 18. juni 2004 Sidste skoledag for 0. - 8. klasse kl. 8.05 - 11.25. Grøn dag (idrætsdag).
onsdag 4. august 2004 Eleverne i 1. - 9. klasse møder klokken 8.05 - 10.40.
Lærerne har lærermøde klokken 11.00 - 12.00 og fortsætter med "Team i arbejdstøjet" klokken 12.00 - 18.00 (med Team 2 fra Randers, Lone Becker).
torsdag 5. august 2004 Slusen møder klokken 9.00 - 10.30.
0.A+B møder klokken 10.00 - 11.30.
tirsdag 10. august 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag9. august 2004 0. + 1. årgang Forældreaften kl. 19.00
torsdag19. august 2004 2. + 3. årgang Forældreaften kl. 19.00

TOP


Sidst opdateret den 16. juni 2004