SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 248 - AUGUST 2001
INDHOLD: Månedskalender.
Nyt skoleår - Skolelederen.
Nyt skoleår - Formanden for Skolebestyrelsen.
Velkommen til 3 nye medarbejdere.
HUSK: Skolefrokost på Skovboskolen.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 7. august 2001.
SFO indbyder til forældremøde torsdag den 6. september kl. 18 - 21.
Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2001/2002.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR AUGUST 2001.

Mandag13. augustForældremøde 8.d
Mandag13. augustSFO-forældrerådsmøde
Tirsdag14. augustForældremøde 8.b
Onsdag
  - Fredag    
15. august
  - 17. august    
Hyttetur 8.b + 8.d
Onsdag15. augustForældremøde 4.a
Onsdag15. augustKontaktforældremøde 1.a+b
Mandag20. augustForældremøde 0.x+y+z
Mandag
  - Onsdag
20. august
  - 22. august
Hyttetur 8.ac
Mandag
  - Onsdag
20. august
  - 22. august
Intro-tur 10. klasse
Mandag20. augustForældremøde 9.c
Tirsdag21. augustForældremøde 1.a+b
Tirsdag28. augustForældremøde 2.b
Tirsdag28. augustForældremøde 6.b
Onsdag29. augustForældremøde 8.ac
Lørdag1. septemberSkolebestyrelsens temadag
Mandag3. septemberForældremøde 7.b
Tirsdag4. septemberForældremøde 2.a
Tirsdag4. septemberSkolebestyrelsesmøde
Torsdag6. septemberSFO-forældremøde
Tirsdag11. septemberForældremøde 6.a
Onsdag12. septemberNy "kontakten" udkommer

 

TOP
Nyt skoleår

Velkommen tilbage til arbejdet efter en velfortjent ferie.

Ombygningen forløber delvist planmæssigt. Vi tager Østervangsgangen i brug, der hovedsageligt rummer overbygningselever.
Desværre har der vist sig problemer med den allerede renoverede Tuemosen. I ferien har bygningen været totalt ryddet og der er lagt spærrelag på gulvet, samt yderligere renovering af enkelte indervægge. I skrivende stund mangler endelig klarmelding af bygningen. Renoveringen af gymnastiksalen forløber planmæssigt og vi forventer stadig at hele ombygningen er færdig april/maj 2002.

Rygning forbudtPr. 1. august 2001 er der trådt en ny lov i kraft der forbyder rygning på skolen. Jeg medsender pjece herom.
Jeg vil opfordre alle hjem til at være skolen behjælpelig med at håndhæve loven.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Skovboskolen

Velkommen til et nyt skoleår. Jeg håber, at alle har haft en god ferie, og nu er klar til at tage fat med fornyede kræfter og energi.
Vi er på flere måder gået ind i et valgår. Der er kommunevalget til november, og så er der valg til skolebestyrelsen i marts med tiltrædelse pr. 1. april 2002.
Jeg har flere gange hørt den med, at arbejdet er spild af tid, for en skolebestyrelse har jo ingen reel indflydelse. Det kan være både rigtigt og forkert.
Den formelle indflydelse kan synes begrænset – til gengæld har man heller ikke det store juridiske ansvar.
Den største og for mig vigtigste indflydelse er på det personlige plan. Vi mennesker lader os jo påvirke af hinanden, og det er der nogen, der er mere bevidste om end andre. Derfor er jeg af den opfattelse, at man får den indflydelse, man er dygtig nok til selv at tage.
En skole er en kompliceret størrelse, og jeg vil ikke lægge skjul på, at der er mange ting, man skal sætte sig ind i. Derfor har vi taget initiativ til at sikre kontinuiteten blandt de forældrevalgte medlemmer. Fremover vil halvdelen nemlig være på valg hvert andet år. Valgperioden er dog stadig fire år.
Med starten af det nye skoleår afløser jeg Stig Sørensen som formand. Stig ønskede dels, at der skulle nye kræfter til, og dels giver det os mulighed for også på denne front, at få kontinuitet i arbejdet, idet Stig har meddelt, at han ikke genopstiller til marts.
Stig er den af os forældrevalgte, der har været med længst, 8 år den 1. april 2002. Hans store erfaring og engagement kommer til udtryk på flere måder, og jeg håber naturligvis, at jeg kan trække på hans egenskaber og ressourcer lidt endnu.
Som ny næstformand har vi valgt Dan Oddershede, der ligesom jeg selv har givet tilsagn om at genopstille til marts.
Hvilke opgaver skal vi så tage fat på i det nye skoleår. Byggeriet nærmer sig sin afslutning med udgangen af april næste år, og det vil naturligvis blive markeret. Her i starten af skoleåret er der forældremøder i klasserne, hvor der bl.a. vælges kontaktforældre. I år vil vi forsøge at være med hele vejen rundt. Det bliver til mange møder, men vi har brug for en række engagerede kontaktforældre, der sammen med skolebestyrelsen kan være med til at løfte de mange opgaver, vi står overfor.
I vores Vision og målsætninger for Skovboskolen, som blev færdig i marts måned, kan man få en idé om, hvor vi bevæger os hen, og de opgaver det medfører. Så snart den er trykt, vil alle modtage et eksemplar, og den er naturligvis også tilgængelig på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk.
Til slut skal der fra Skolebestyrelsen lyde en særlig velkomst til de mange nye elever og forældre. Vi glæder og til at møde jer og håber, at Skovboskolen vil leve op til jeres forventninger.

Lars Frederiksen
Formand for Skolebestyrelsen

 

TOP
Velkommen

Skovboskolen byder i år velkommen til 3 nye medarbejdere.

Lærer Adam Jørgensen, der kommer fra en stilling på Amager Lille Skole. Adam skal undervise i tysk, matematik, historie og geografi på 7. - 10. klassetrin.

Ian Pedersen, der har erfaring fra undervisning på Spanager Børne- og Behandlingshjem i Ejby. Ian skal undervise i idræt, billedkunst, natur/teknik, musik, engelsk, hjemkundskab på 3. - 6. klassetrin, samt løse IT-opgaver.

Børnehaveklasseleder Pernille Pedersen, uddannet pædagog, der har erfaring fra arbejde med autistiske drenge fra Holmebækskolen i Herfølge. Pernille skal være børnehaveklasseleder for Z-gruppen.

skole Jeg ønsker alle 3 velkommen til arbejdet på Skovboskolen.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
HUSK LIGE DET GO'E TILBUD
Skolefrokost på Skovboskolen - et forsøg med sund og nærende kost til eleverne

Der er for tiden megen fokus på børn og unges sundhed. Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen ønsket at gøre noget ved dette område og forsøger derfor en periode med madordning på Skovboskolen.

Vi tilbyder en sund og nærende frokostanretning – leveret af enhedsplejen. Maden vil være pakket i engangsemballage lige til at spise uden brug af kniv og gaffel.

Eksempler på anretninger:sandwich

  • 2 frikadeller med 100 gr. råkost og rugbrød
  • 1 stor sandwich med fyld samt et stk. frugt
  • 1 kyllingelår med 100 gr. råkost og et stk. flutes
Frokostanretningerne vil naturligvis være forskellige fra dag til dag.

Prisen er 15 kr. pr. dag og forsøgsperioden vil være fra mandag d. 27. august og frem til og med fredag d. 21. september. 20 skoledage à kr. 15,- = kr. 300.-

Tilmelding og betaling til skolens kontor
senest fredag d. 17. august – gerne tidligere.

Der kan ikke købes mad med kontanter på de enkelte dage !!

Med venlig hilsen
Jan Mindegaard
Souschef

 

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 7. august 2001Ugle

Budgethøring
Skolebestyrelsen beklager kommunalbestyrelsens beslutning om en øget budgetramme på kun 1% og en mindrefremskrivning på 675.500 kr. Konsekvensen heraf er, at der må skæres i de sociale tiltag, dvs. lejrskoler, skolefester osv.
Skolebestyrelsen har samtidig sendt en ansøgning til Kommunalbestyrelsen om midler til elektronisk læse-/staveudstyr til elever med svære læse-/staveproblemer. Materialet koster 31.000 kr.
Derudover har skolen søgt om, at der i skoleåret 2002/2003 oprettes en 10. specialklasse.
Dette er et ønske både fra forældreside og fra skolens side.

Kontraktstyring
Kontraktstyringen af Skovboskolen er vedtaget på sidste kommunalbestyrelsesmøde og er trådt i kraft pr. 1. august 2001. Skovboskolens visioner og målsætninger vil derfor blive fremsendt til alle forældre og medarbejdere.

10. klasses høring
Skolebestyrelsen har sendt et høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Vi ønsker et 10. klassescenter, så 10. klasserne ikke er en fortsættelse af folkeskolen, men begyndelsen til noget nyt. Der skal også samarbejdes med Ungdomsskolen.
Centret bør ligger i umiddelbar nærhed af en skole, så skolens faciliteter kan benyttes (faglokaler, idrætsfaciliteter osv.).
Skolebestyrelsen foreslår, at man lægger dette center omkring Skovboskolen, hvor man i en overgangsperiode kan benytte IF Frems klubhus og spejderhytten som lokaler, alternativt sætte 2 pavilloner op, indtil et nyt Fremtidens Forsamlingshus 2 kan realiseres ved en udbygning af Skovbohallen.

Årsrapport
Årsrapporten er under udarbejdelse og skal præsenteres for forældrene på et forældremøde.

Drejebog for skolebestyrelsesmedlemmer
For at skolebestyrelsens medlemmer på førstkommende forældremøde i de respektive klasser hver kan komme med en ensartet fremlæggelse af, hvad arbejdet i skolebestyrelsen går ud på, og også hvad der forventes af forældrene, er der blevet udarbejdet en drejebog.
Hver klasse har ét bestyrelsesmedlem tilknyttet og en revideret liste påført klasselærerne vil blive udarbejdet til formålet.

Punkter til kommende møder

  • samarbejde
  • evaluering af forældremøder
  • årsrapporten

MeddelelserBurger
Barselsvikar har sagt op i ferien og en erstatning søges.
Madordning - tilmelding til prøveordning på 4 uger senest 17/8.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

 

TOP
SFO indbyder til forældremøde torsdag den 6. september kl. 18 - 21

Gratis pølser, brød og børnepasning.
Dagsorden følger snarest.

Venlig hilsen
Frands Kristiansen
SFO leder

 

TOP
Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2001/2002

- Ferie - - Første fridag - - Sidste fridag -
Sommerferie lørdag 23/6 - 2001 søndag 12/8 - 2001
Efterårsferie lørdag 13/10 - 2001 søndag 21/10 - 2001
Juleferie lørdag 22/12 - 2001 tirsdag 1/1 - 2002
Vinterferie lørdag 16/2 - 2002 søndag 24/2 - 2002
Påskeferie torsdag 28/3 - 2002 mandag 1/4 - 2002
Store Bededag fredag 26/4 - 2002 søndag 28/4 - 2002
Kr. Himmelfart torsdag 9/5 - 2002 søndag 12/5 - 2002
Pinseferie lørdag 18/5 - 2002 mandag 20/5 - 2002
Grundlovsdag onsdag 5/6 - 2002 -
Sommerferie lørdag 22/6 - 2002 søndag 4/8 - 2002

TOP


Sidst opdateret 29. august 2001