SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 312 - august 2007

INDHOLD:
Nyt fra kontoret - Ændring af telefon- og åbningstider på kontoret.
Nyt fra landbetjenten - Trafikken ved skoleårets start.
Nyt fra færdselslæreren - Cykelparkering.
AKT-afdelingen (adfærd - kontakt - trivsel).
Nyt fra den kommunale sundhedstjeneste i Køge kommune.
Parkering af cykler og knallerter på Skovboskolen.
Kalender.

TOP
Nyt fra kontoret

Ændring af telefon- og åbningstider på kontoret:

Åbningstider: 
Mandag – torsdagkl. 8.00 – 15.00
Fredagkl. 8.00 – 13.00
  
Telefontider: 
Mandag – torsdagkl. 8.00 – 14.00
Fredagkl. 8.00 – 13.00


Sygemelding af elever:
Du skal ikke sygemelde dit barn på skolens kontor mere.
Hvis der er elever, hvor der er behov for det, skal det aftales med klasselæreren.

Kontoret


TOP

Nyt fra landbetjenten

Et nyt skoleår er startet, og det betyder også nye elever og forældre på Skovboskolen. Jeg har allerede været på skolen et par gange, og størsteparten af både lærere og elever samt forældre kører pænt.
Der bliver udvist hensynsfuldhed og tålmodighed. Der er uddelt en del advarsler og vejledninger, og i den anledning vil jeg gerne viderebringe nogle vigtige oplysninger omkring trafikken på og ved Skovboskolen. Det drejer sig kort og godt om, at der ikke skal ske vores alle sammens børn noget i trafikken.
Eleverne skal køre på lovlige cykler og gerne iført cykelhjelm, som kan være forskellen mellem liv og død, hvis det skulle gå galt.
Alle skal naturligvis også følge færdselsreglerne, uanset om man er elev, lærer eller forælder, og uanset om man er gående, cyklende eller kørende i bil.
Det kunne være en god ide at følge de mindste elever i skole i et stykke tid, således at forældrene kunne udpege og vejlede om de eventuelle farlige steder og om færdselsregler.

 • Det er som bilist ikke tilladt at køre fra skolegården og op ad rampen.
 • Det er heller ikke tilladt at køre ind mellem skolen og hallen på hverdage mellem kl. 6.00 og til kl. 18.00.
 • Der må ikke være flere passagerer på forsæderne i en bil, end der er seler til.
  0 - til 3-årige må slet ikke sidde på forsædet.
 • Er barnet under 135 cm højt, skal der anvendes barnestol eller sæde. Alle skal anvende sikkerhedsseler.
En bøde for overtrædelse af færdselsloven koster minimum 500 kr, ligesom der også kan blive tale om klip i kørekortet.
Skolen har endvidere udstukket retningslinier for cykelparkering og afsætning af børn og cykler. Disse bedes ligeledes efterlevet for børnenes sikkerheds skyld.
Lad endelig dit barn gå eller cykle i skole. De bliver både bedre og mere sikre til at færdes i trafikken. De får frisk luft og motion, hvorved de er helt vågne og klar til at modtage undervisning.
I forældre sparer bilen og tid, ligesom der vil være færre biler ved skolen, hvilket øger børnenes sikkerhed, da der kan være temmelig kaotisk lige før det ringer ind til første time.

Med venlig hilsen
Landbetjenten


TOP

Nyt fra færdselslæreren

Vi har været ude ved alle cykel-parkeringsstederne for at få et overblik over, hvor mange cykler, der er plads til de pågældende steder.
Vi har efterfølgende ændret på fordelingen af klasser på 2 af cykel-parkeringsstederne.

Nu hvor det er blevet hverdag, kan vi se, at der stadig er elever som "smider" deres cykel på den offentlige sti ved siden af cykelparkeringen for 4. – 6. klasse.

Vi vil kraftigt opfordre alle til at parkere deres cykel inden for de afmærkede områder og på de områder vi har anbefalet klassemæssigt.

Se den nye oversigt over cykelparkering her i Kontakten.

Personalet på Skovboskolen
og landbetjenten


TOP
AKT-afdelingen (adfærd - kontakt - trivsel)

I år er der på Skovboskolen oprettet en AKT-afdeling. Afdelingen ligger i den ene af center 10's pavilloner og henvender sig til de elever, som har det svært med skolelivet.

Eleverne kan indstilles til længere forløb, som tager udgangspunkt i hvordan skoledagen gøres nemmere for eleven. Indstillingen sker i samarbejde mellem forældrene og klasselæreren.

Derudover arbejdes der i AKT-afdelingen med en akut-ordning, hvor elever der ikke kan undervises i klassen pga. uhensigtsmæssig opførsel, vil blive henvist.

I AKT-afdelingen arbejdes der både fagligt med eleven, men også med elevens måde at gå i skole på. Målet er, at eleven lærer at begå sig godt i skolen.

AKT-afdelingen har frem til den 30/9 åbent:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 3. - 4. lektion
Torsdag 2. - 3. lektion.
Efter den 30/9: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 2. - 4. lektion
Fredag 3. - 4. lektion.

Følgende pædagog og lærere arbejder i AKT-afdelingen:
Bjarke Philipsen, Anette Brix og Mette Bruun.

Med venlig hilsen
Mette Bruun


TOP
Nyt fra den kommunale sundhedstjeneste
i Køge kommune

Træffetider for Sundhedsplejerske Helene Harder:
Træffes på Skovboskolen de fleste torsdage mellem kl. 8.30 – 12.30
Telefon sundhedstjenesten: 56 56 56 70
Mandagkl. 12.00 – 13.00
Fredagkl. 12.00 – 13.00

Email: helene.harder@koege.dk

Træffetider for Sundhedsplejerske Lisbet Franklin:
Træffes på Skovboskolen de fleste tirsdage i ulige uger mellem kl. 8.30 – 12.30
Telefon sundhedstjenesten: 56 56 56 70
Mandagkl. 12.00 – 13.00
Onsdagkl. 12.30 – 13.00

Email: lisbet.franklin@skolekom.dk


TOP
Parkering af cykler og knallerter på Skovboskolen
(Gældende fra 1. august 2007)

Skovboskolen har fået henvendelse fra borgere, forældre og politiet omkring:

 • "parkering" af cykler ved cykelskuret ved hovedindgangen.
  Der ligger/står mange cykler udenfor cykelskuret på cykelstien.

 • forældre i biler, som skal sætte børn af og samtidig medbringe barnets cykel.

 • kørsel i skolegården om morgenen.
Vi har gennemgået mulighederne for cykel- og knallertparkering på Skovboskolen. For at der skal være plads til alle cyklerne er det nødvendigt at dele områderne op klassevis.

 • På nærværende oversigt er det tydeligt markeret, hvor din cykel skal parkeres. Det er også vigtigt, at din cykel står helt fremme ved stativet og at den står lige. Så er der nemlig plads til alle elevernes cykler.

 • Alle knallerter skal parkeres på den viste P-plads. Det er ikke tilladt at parkere sin knallert i en cykel-parkering.

 • Når du kommer i bil og skal aflevere dit barn ved hovedgangen og sætte en cykel af, bedes du kører ind på en af de afmærkede P-pladser til biler og tage cyklen af her.
  Der opstår farlige situationer, når bilerne holder udenfor afmærkede P-pladser.

 • Det er ikke tilladt at køre op i skolegården i bil. Vi beder forældrene respektere dette.
Vi gør opmærksom på, at der stadig er en plads til af- og pålæsning på hallens P-plads.

Vi håber, at alle vil overholde disse regler, så alle kan færdes sikkert og trygt ved Skovboskolen uden farlige situationer.


Grundplan over Skovboskolen
Der er stopforbud på Halvejen.
På parkeringspladsen op til idrætshallen er der reserveret et areal
til af- og påsætning af elever.

I de kommende uger vil politi og skolens personale hjælpe eleverne med at sætte deres cykler de rette steder og sætte deres cykler korrekt. Ligeledes vil politiet varetage bilernes færden på skolens område.


TOP
Kalender

Ugedag Dato Aktivitet
torsdag
- fredag
30. august 2007
- 31. august
3.A på lejrskole.
lørdag 1. september 2007 Lærerne til Folkeskolesamling på Asgård Skole klokken 9.00 - 14.30.
mandag
- fredag
3. september 2007
- 7. september
6.A+B på lejrskole i Rønbjerg.
tirsdag 4. september 2007 5.B til sundhedsplejerske 1/3.
Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 21.00.
torsdag 6. september 2007 5.A til sundhedsplejerske 1/3.
lørdag 8. september 2007 Dannebrog  Skovboskolens fødselsdag.
 Legepladsdag i SFO klokken 9 - 15.
mandag 10. september 2007 Lærere til fagrådsmøder klokken 14.00 - 16.00.
tirsdag 11. september 2007 5.B til sundhedsplejerske 2/3.
tirsdag
- torsdag
11. september 2007
- 13. september
7.B på Introtur.
onsdag 12. september 2007 5.B til sundhedsplejerske 3/3.
torsdag 13. september 2007 5.A til sundhedsplejerske 2/3.
torsdag 20. september 2007 5.A til sundhedsplejerske 3/3.
fredag 21. september 2007 4.B på ekskursion klokken 8.05 - 13.00.
mandag 24. september 2007 Pædagogisk råds møde klokken 18.00 - 20.00.
mandag
- fredag
24. september 2007
- 28. september
6.C på lejrskole på Bornholm.
9. årgang på studietur i Polen.
onsdag
- torsdag
26. september 2007
- 27. september
8.05 -     3.B på hyttetur.
- 15.00

TOP


Sidst opdateret den 30. august 2007