SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 263 - December 2002

INDHOLD: Juleferien, julehygge, julefreden....
Sidste skoledag før jul.
Fyrværkeri - Nej tak!
Lygtetændingstid.
Stort hjertesuk fra sekretærerne.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 5. november 2002.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 10. december 2002.
Referat af Kontaktforældremøde i udskolingen 27. november 2002.

TOP
Juleferien, julehygge, julefreden...

nærmer sig med hastige skridt.
Efter jul kommer nytår med fest, halløj og fyrværkeri. Jeg vil godt kunne sige "Godt nytår" til alle elever, så derfor kære forældre: Pas godt på vores elever, jeres børn, i den kommende "sprængfarlige" tid!
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP
Sidste skoledag før jul

fredag den 20. december 2002.
Alle elever møder til første time og har fri efter 4. time klokken 11.25. Enkelte af de store klasser har haft juleafslutning eller lignende i klassen, så de har fri denne fredag efter aftale med deres klasselærer.
Eleverne fra 3. til 6. klasse møder i kirken 8.05 og de afslutter deres dag på skolen klokken 11.25
Eleverne fra 0. til 2. klasse møder på skolen og de går i kirke fra skolen. Højtideligheden i kirken begynder klokken 9.15. De går tilbage til skolen og afslutter dagen i klassen klokken 11.25.

Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP
Fyrværkeri - Nej tak!

Tiden nærmer sig hvor handlen af fyrværkeri begynder. Vi vil godt orientere alle forældre og elever om reglerne omkring fyrværkeri.
Det er strengt forbudt at medbringe fyrværkeri på skolen.
Hvis det opdages bliver fyrværkeriet inddraget og gives ikke tilbage.
Brug af fyrværkeri i skoletiden medfører hjemsendelse resten af dagen og forældrene orienteres via brev som skal underskrives.
Disse simple og letforståelige regler gælder for alle på Skovboskolen.

Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP
Lygtetændingstid

Personreflekser
Det er næsten umuligt for bilisterne at se dig, hvis du ikke har reflekser på.
Uden refleks vil du først blive opdaget på 25-30 meters afstand.
Med refleks er du synlig på 140 meters afstand, selv om bilen kun har nærlys på. Med fjernlys øges synligheden til ca. 400 meter.
Når du bruger reflekser reducerer du risikoen for at blive påkørt med ca. 70%.
(Kilde: TØI/Trafiksikkerhedshåndbogen).

Cyklens udstyr

 1. Cyklen skal have mindst to gule bevægelige reflekser som ses bagfra, når cyklen kører. Pedalreflekser.
 2. Cyklen skal have en rød refleks bagpå.
 3. Cyklen skal have mindst en hvid refleks, der er synlig forfra.
 4. Der skal være mindst én refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne. Eller der skal være hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.
 5. Nye cykler (købt efter 1. januar 1998) skal være forsynet med bremser på begge hjul. Enten to håndbremser eller en fodbremse og en håndbremse til forhjulet.
 6. Forlygten skal kunne ses tydeligt 300 meter væk og være synlig fra siderne. Den skal lyse hvidt eller gulligt. Det er ikke tilladt at køre med blinkende lygter foran på cyklen, da disse lygter kan forveksles med gule alarmlys eller gule blinklys på bilerne. Når man kan købe blinkende gule/hvide lygter, så skyldes det, at lygterne også kan bruges til andre formål ud over at sætte foran på cyklen.
 7. Baglygter skal kunne ses tydeligt 300 meter væk og være synlige fra siderne. De skal være røde og må gerne blinke (mindst 200 blink pr. minut).
 8. Klokken skal lyde klart og anbringes på styret. Man må ikke erstatte ringeklokken med andre signalapparater.
 9. Cyklen skal være forsynet med en godkendt lås.
Helene Tschernja
Færdselslærer

 

TOP
Stort hjertesuk fra sekretærerne

Det sker næsten dagligt, at vi skal have kontakt til forældrene – hvis en elev skal sendes hjem på grund af sygdom eller lignende.
Vi oplever desværre tit, at vi enten mangler eller arbejdstelefonnumre er forkerte.
Derfor opfordrer vi til, at I meddeler skolens kontor jeres arbejdstelefonnumre.
Ring til skolens kontor på tlf. 56 87 01 26 eller mail til skovboskolen@skovbo.dk

På forhånd tak
Jeanne S. Pedersen og Sonja Vangkilde

 

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet 5. november 2002

Vikardækning
Efter det vellykkede borgermøde, hvor man lige fik fundet de manglende 500.000 kr. til vikardækning på Skovbos skoler, er der nu ikke slet så mange aflysninger. Faglærerne i de store klasser har bedømt elevernes standpunkt, og klasserne vil ikke på nuværende tidspunkt få tilført flere timer, idet det ser ud til at pensum godt kan nås.


Principper for vikardækning
Principperne, der er kommet fra kommunen, gælder til juli 2003. Der er behov for, at de tages op til diskussion på kontaktforældremøde, specielt for udskolingen.


Budgetopfølgning
Budgettet er taget til efterretning, eftersom det ser ganske fornuftigt ud.


Budget 2003
Det foreslås fra ledelsens side, at man i 2003 ikke køber nye sæt skolemøbler, men kun supplerer op, hvor det er tiltrængt, idet skolen gerne vil investere i et sikringssystem. Efter at pedelboligen er blevet nedlagt, bor der ikke nogen på skolens område, og det har desværre vist sig, at der er flere grupper, der i weekenden og i aftenerne bruger området til ikke seriøse formål, og hærværk kan være/er en følgevirkning. Der er p.t. ansat 2 street walkers til forebyggelse.


Byggeprojekt
– er endnu ikke formelt blevet afleveret, og der arbejdes med en mangelliste på 4-5 A4 ark, der skal udbedres.


Afdækningsprojekt Syd for Motorvejen
Afventer politikernes tilbagemelding og høring.


Punkter til kommende møder:

 • Budget 2003.
 • Afdækningsprojekt.
 • Status byggeprojekt, herunder ny undersøgelse af Dalmosen.


Meddelelser:

 • Fysiklokalets borde er ikke som de skal være, og der er problemer med udsugning. Problemerne vil snarest blive løst.
 • Skolepatrulje er endnu ikke gået i gang.
 • Venteproblematikken for de små elever, der sættes af på P-pladsen kl. 7.40, er ikke løst. De får midlertidigt lov til at komme ind i SFO'en.


Eventuelt:

 • Skovbo Center 10s rådgivende organ har haft møde – Eleverne er p.t. i brobygning. For at tjene penge til studieturen vil der blive arrangeret et fælles arrangement for alle linier i begyndelsen af det nye år.
 • Der er enkelte transportproblemer, som man er i gang med at løse.
 • Medielinien skal straks efter brobygningen i gang med at færdiggøre brochuren til den kommende 10. klasse. Deadline er inden jul.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet 10. december 2002

Skolepatruljen
er endnu ikke synlig i gadebilledet – vil blive undersøgt.


Afdækningsprojekt – skolerne syd for motorvejen
Styregruppen med deltagelse af de tre skolebestyrelsesformænd, ledelser og forvaltning har haft møde og har diskuteret projektet. Det næste møde er sat til den 7. januar, hvor de økonomiske beregninger skulle foreligge. Der er absolut INTET, der er besluttet og det er p.t. KUN en undersøgelse af, hvilke fordele og ulemper der kan være ved en sammenlægning.


Vikardækning
Statistisk set ligger Skovboskolens fraværsprocent på samme niveau som de øvrige skoler i Skovbo kommune. Skolens principper omkring vikardækning skal en tur rundt om kontaktforældrene i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Udskolingen har haft emnet på et møde – se referatet andetsteds i Kontakten.


Status på Fleksibel skole
Kommunalbestyrelsen og Børne- & kulturudvalget er meget opsatte på at få den fleksible skole indført. De er også blevet informeret om, at det ikke kan lade sig gøre, med mindre de økonomiske midler er til stede. Skolebestyrelsen ønsker, at Skovboskolen undersøger Vemmedrup modellen og laver beregninger og evt. handlingsplan derud fra. Tages op på bestyrelsesmødet i januar. Modellen fra Fuglsanggårdsskolen kræver længere indkøringsperiode, og er stadig et godt bud.


Status på byggeri
Der er endnu en del mangler, der ikke er afklaret/ændret i henhold til mangellisten, såsom problemer med udsugning, nye borde i fysiklokalet der skal udskiftes pga. revner m.v. Vil blive færdiggjort snarest muligt.


Indeklima
Kommunelægen (før hen kaldet skolelægen) har besigtiget skolens lokaler og har fundet, at rengøringen er for dårlig. Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at man laver en undersøgelse af skolens indeklima via et spørgeskema. Der blev i den forbindelse også diskuteret indretning af klasselokaler, såsom manglende gardiner. Eftersom der ikke er så mange penge på kontoen, blev det foreslået at sende spørgsmålet om gardiner ud til kontaktforældrene. Man kunne måske tænke sig, at nogle forældre gerne vil være behjælpelig med at sy gardiner for sit barns klasse?


Punkter til kommende møde:

 • Budget 2003.
 • Ledelsesstruktur.
 • Ny udformning af Kontakten.
 • Vemmedrup modellen


Med venlig hilsen og rigtig glædelig jul
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Referat af Kontaktforældremøde i udskolingen den 27. november 2002

Mødet var pænt besøgt på trods af det korte varsel, men repræsenterede desværre ikke alle klasser.

Natteravne
Hans Stokholm forklarede, at der af SSP var blevet ansat 2 street walkers. (Læs mere på www.skovboskolen.dk, tryk på SSP Gruppens mødereferater i det gule felt). Pedelboligen bruges af Skovbo Center 10, dvs. at der ikke bor nogen på skolens område mere. Dette har medført, at flere uønskede aktiviteter foregår uden for skoletiden. Disse street walkers er ikke en forlængelse af lovens arm, men skal prøve at få de unge i tale og få et fortroligt forhold til dem.
Man har også talt med de unge i skolen (inkl. Center 10) for at høre, hvilke ønsker/mangler de kunne tænke sig. Der var bl.a. forslag om boksning (er sat i værk), klatring, kajakture m.v.
Hvorvidt vi her i området skal have Natteravne (med forældredeltagelse), var der en del uenighed om. Følgende forslag kom frem:

 • at kontaktforældrene skal tage fat i forældrene til den lille gruppe unge, der er problemer med.
 • at der kom nogle flere sodavandsfester, hvor forældre kunne være bodyguards, idet de sidste par fester desværre er blevet aflyst.
 • at man igen tog det gamle forældrekursus op i de små årgange, hvilket før har været gjort med succes.
 • at de unge beskriver, hvad der sker i weekenden.
 • at 7.-9. klasse og SC10 skriver en dansk stil, der belyser dette emne.


Principper for vikardækning
Børne- & kulturudvalget har dikteret, at vikardækningen er den samme som i 2001. De kan ses på kommunens hjemmeside. Nedenstående punkter ønskes prioriteret:

 • Eksamensfag i udskolingen bør prioriteres, så der altid er vikardækning.
 • Ved planlagt fravær skal der aftales med læreren, hvad eleverne skal arbejde med. De kan godt arbejde alene, idet eleverne skal gøres klart, at de selv har ansvaret for egen læring.
 • Vikarstatistikken ønskes sat i Kontakten én gang i kvartalet.


Skolerne syd for motorvejen
Der er nedsat et udvalg med deltagelse af de tre skolebestyrelsesformænd, der skal kikke på de forskellige modeller. Der er INTET besluttet, det er p.t. KUN en øvelse, der går ud på at se, om der overhovedet er nogen besparelser. Arbejdet i udvalget forventes færdigt i slutningen af januar, hvorefter der kommer en høring, inden Børne- & Kulturudvalget tager endelig beslutning engang i maj. Følgende forslag kom frem:

 • Skolerne bør stille krav til kommunen om, at klassekvotienten IKKE må overstige 22-26 elever.
 • Den fleksible skole bør klart defineres, og bør indføres med de økonomiske midler der kræves.
 • Skolebestyrelserne skal sørge for at få færdigbehandlet "mere magt til skolebestyrelserne".


Eventuelt
Sidste skoledag for 9. klasserne: Lærerne indkalder forældre til et dialogmøde omkring sidste skoledag, så eleverne har helt klare regler fra ledelsen om, hvad de kan og må. Er allerede taget op i én af klasserne.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 13. december 2002