SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 273 - December 2003

INDHOLD:
Nyt fra skolelederen - Brugerundersøgelsen 2003.
Nyt fra viceskoleinspektøren - Fyrværkeri - nej tak!
Personale - Bente Bøgh Kamp, ny SFO-leder.
Nyt fra SFO'en - SFO 1 og SFO 2 lukket 2. januar 2004.
Nyt fra Landbetjenten - Lygtetændingstiden.
Nyt fra eleverne - Drageemne i 2.Y.
Månedskalender - For december/januar.

TOP
Nyt fra Skolelederen

Brugerundersøgelsen 2003
Ved afleveringsfristens udløb var indkommet 73 besvarelser, hvilket svarer til 15,43 %. Tak til jer, der allerede har afleveret skemaet.
Mit mål var en svarprocent på 50 – 60 %, dette vil jeg meget gerne have opfyldt.
Derfor forlænges svarfristen til fredag d. 19 december. Jeg håber meget, at I kan finde tid til at udfylde undersøgelsesskemaet ind imellem julekortskrivningen og julebageriet.


Juleferien, julehygge, julefreden…….. nærmer sig med hastige skridt.

Efter jul kommer nytår med fest, halløj og fyrværkeri. Jeg vil godt kunne sige "Godt nytår" til alle elever, så derfor kære forældre:
Pas godt på vores elever, jeres børn, i den kommende "sprængfarlige" tid!
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP
Nyt fra viceskoleinspektøren

Fyrværkeri - nej tak!
Tiden nærmer sig hvor handlen af fyrværkeri begynder. Vi vil godt orientere alle forældre og elever om reglerne omkring fyrværkeri.

Det er strengt forbudt at medbringe fyrværkeri på skolen.

Hvis det opdages bliver fyrværkeriet inddraget og gives ikke tilbage.

Brug af fyrværkeri i skoletiden medfører hjemsendelse resten af dagen og forældrene orienteres via brev som skal underskrives.

Disse simple og letforståelige regler gælder for alle på Skovboskolen.

Jan Mindegaard
Viceskoleinspektør

 

TOP
Personale

Mit navn er Bente Bøgh Kamp.
Jeg er uddannet på Ballerup Seminarie, hvor jeg dimitterede i 1983.
De sidste 13 år har jeg arbejdet som SFO-leder og er pr. 6. november tiltrådt som ny leder efter Frands på Skovboskolens SFO.
Jeg ser med stor optimisme på alle de nye opgaver jeg nu skal i gang med – ikke mindst samarbejdet mellem SFO og skole.

Med venlig hilsen
Bente B. Kamp

 

TOP
Nyt fra SFO'en

Forældrerådet har debatteret anvendelse af personale- og økonomiske ressourcer i forbindelse med at holde SFO`en åben fredag d. 02.01.2004.

På baggrund af diskussionen besluttede forældrerådet og ledelsen, at

SFO 1 og SFO 2 er lukket fredag d. 02.01.2004

Lukningen gælder kun i indeværende skoleår.

 

TOP
Nyt fra Landbetjenten

Det var en positiv oplevelse for færdselskontaktlæreren og undertegnede, at mere end 75% af de cyklende skolelever havde korrekt lygteføring, da vi tirsdag den 9. december fra kl. 7.30 afviklede en uvarslet lygtekontrol ved Skovboskolen.

Desværre måtte vi også konstatere, at der var "mørke" cyklister – heriblandt flere 6 – 7 årige, som enten havde glemt lygterne eller ikke mestrede teknikken i at tænde lygterne. Andre elever havde uvirksomme eller meget dårligt lysende lygter, p.g.a. udbrændte batterier.

Jeg må derfor på det kraftigste opfordre forældrene til de cyklende skoleelever sikre sig, at deres børns cykellygter er funktionsdygtige og at børnene forstår at tænde og slukke for lygterne.

Lygtetændingstiden er tiden fra solnedgang til solopgang. F.eks. i dag den 9. december fra kl. 15.35 – 8.29 og frem til begyndelsen af februar står stolen først op, efter at det har "ringet ind" kl. 8.05.

Nye cykellygter skal kunne ses på mindst 300 meters afstand. De skal også være synlige fra siderne. Forlygten skal være hvid eller gul og skal lyse konstant. Baglygten skal være rød – og den skal lyse konstant eller blinke hurtigt.

Og så lige en påmindelse til de 15 årige, som nu har passeret den kriminelle lavalder – de vil gøre sig fortjente til en bøde på kr. 500 – hvis lygteføringen ikke er i orden.

Med venlig hilsen
Og med ønske om en rigtig glædelig og trafiksikker jul.
Jørgen Jensen
Landbetjent

 

TOP
Nyt fra eleverne

Drageemne i 2.Y
Vi har haft et spændende emne om drager, som vi har arbejdet med fra begyndelsen af skoleåret og uge 48 med, kun afbrudt af en uge med Halloween-emne.

Vi har arbejdet tværfagligt og helhedsorienteret – vi har fordybet os og vi har været kreative.

Sideløbende med drageemnet er vi to lærere, der er ved at tage skole IT-kursus, her har vi udarbejdet pc-forløb, som er brugt i drageemnet.
Det er derfor også fagligt udviklende for os.

Eleverne har:

 • Læst om drager, fået læst højt om drager, historisk, kulturelt og ren fiktion.
 • Skrevet drageord til lyd- og stavetræning.
 • Skrevet historier om drager til en avis, som vi har delt ud rundt om på skolen. Det blev en flot avis, eleverne i 2.Y var glade og pavestolte.
 • Lavet matematik om drager.
 • Lyttet til bånd og set film om drager.
 • Lavet en læsedrage i klassen (princip som en læseorm), dette gav et godt engagement og fin motivation.
 • Lavet mad, drikke, bagt o.s.v. i henhold til emnet.
 • Bygget drager, som vi har fløjet med.
 • Lavet rollespil, leget og meget mere.

Lavet en udstilling på skolens bibliotek.
Alle er velkomne til at se udstillingen, som først tages ned den 15. december 2003.

 • 2.Y har lavet kæmpedragen Olfert med 3 hoveder i hønsetråd og papmaché.
 • Et dragelandskab i træ, hønsetråd og papmaché med Terdrager o.s.v. til.
 • Avisen om drager og 3 plancher.

Desuden har 3./4.Y deres drageudstilling med blandt andet flyvedrage.

Vi har alle gavn af emnet, de færdige produkter, de digitale billeder vi har taget, fordybelsen, som gav eleverne bedre struktur og en indre ro.
Selv om 2.Y er færdige med drageemnet, så følger en efterproces i januar/februar 2004, hvor vi skal:

 • Bearbejde de digitale billeder.
 • Lave et indlæg til vores hjemmeside.
 • Arbejde med regneark og
 • Lave en web.side.

Det bliver en spændende og faglig proces, hvor eleverne følger op på emnet, videregiver det gode emne til andre og evaluerer på det.

En proces, hvor 2.Y udvikler deres undersøgende, videbegærlige sans med rette kan være stolte.

Venligst
2.Y - Hanne Raalund - Tina K. Hoffbeck

 

TOP

KALENDER FOR DECEMBER 2003/JANUAR 2004.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag 15. december 2003 8. årg. til stævne i håndbold.
fredag 19. december 2003 Sidste skoledag inden juleferien.
Eleverne møder kl. 8.05 – 11.25.
(3. - 6. klasse møder i kirken klokken 8.05)
(7. - 9. klasse har dog kun 3 lektioner)
torsdag 8. januar 2004 9. årgang terminsprøve.
fredag 9. januar 2004 9. årgang terminsprøve.
tirsdag 13. januar 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
torsdag 15. januar 2004 Indskrivning af elever til børnehaveklasse og 1. klasse:
    Kl. 12 - 14   på skolens kontor
    Kl. 16 - 19   i Regnemarks fælleslokale
mandag 19. januar 2004 8.A Projektuge.
9.B hos Jyllandsposten i København.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag16. december 2003 2.Y Julehygge, kl. ca. 18-21
tirsdag13. januar 2004 3.A Forældremøde
4.A Forældremøde
tirsdag28. januar 2004 4.B Forældremøde

TOP


Sidst opdateret den 11. december 2003