SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 256 - MARTS 2002 - Ekstraudgave

God Påske INDHOLD: Referat af Skolebestyrelsesmødet den 19. marts 2002.
Velkommen til den nye Skolebestyrelse.

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet
den 19. marts 2002

Status på byggeriet
Punktet er udsat til næste møde, idet byggeudvalget har møde mandag den 25/3.

Færdselssituationen omkring skolen
Skolen har sendt et brev til Teknisk forvaltning omkring trafikforholdene ved Skovboskolen. Det er et stort ønske at få de forskellige typer trafikanter adskilt og i forbindelse med færdiggørelsen af ombygningen af skolen bør dette indgå.

Principper for teamdannelse i skoleåret 2002/03
blev godkendt og lægges på skolens hjemmeside. Ordet "mellemgruppen" erstattes i samtlige tekster til "mellemtrinnet", fordi det er det ord, der benyttes på landsplan.

Kontraktstyring
Revidering af kontrakten er i fuld gang og skolebestyrelsen ønsker endeligt fastslået, hvor ansvaret for lønsumsstyring ligger og de overordnede retningslinier, der skal arbejdes efter, idet kommunen ikke har været særlig meddelsom.

Meddelelser

 • Ledelsen har sendt et brev til kommunen angående skolens ønsker for klassedannelser til det kommende skoleår.
 • Der søges internt og eksternt lærere. 2-3 faste lærere til det kommende skoleår.
 • Skolen og kommunen har modtaget et forslag fra Karsten Nielsen om at omdøbe Skovboskolen til Bjæverskov skole, så den betegner beliggenheden i lighed med de øvrige skoler og ikke som nu, hvor den betegner kommunen.

Punkter til kommende møde

 • Byggeri
 • Årsregnskab 2001
 • Budgetforslag 2002

Forslag til emner for den nye skolebestyrelse

 • Principper for vikardækning for udskoling (en lærermappe med arbejd-selv opgaver).
 • Standpunktsvurdering/rapportering til hjemmet i 3.-7. klasse mangler, og da 7. klasse nu er i udskoling, burde man måske tage karakterblad fra 7. op.
 • Hjemmesiden – man kunne overveje at sætte dagsordener og referater på hjemmesiden i stil med Skovbo kommunes hjemmeside straks efter møderne.
 • Førstehjælpskursus i 9. klasse kunne være en mulighed set i lyset af OmsorgsPlanen, der har været aktiveret på skolen.
 • Narkotika/spiritus og andre rusmidler mv. bør være fast på programmet i udskolingen én gang årligt.
Den afgående bestyrelse laver et overdragelsesskrift til den nye bestyrelse.


KURSUS FOR NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
(inkl. vicer, lærerrepræsentanter og elever):

Lørdag den 13/4 fra 9.30-15.00 (lovgrundlag og kompetence samt Skolebestyrelsens forventninger til samarbejdet med kommune, forældre og elever).
Lørdag den 25/5 fra 9.30-11.30 (Skolebestyrelsens arbejde).

Næste møde er tirsdag den 2. april for såvel den nye som gamle Skolebestyrelse.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Velkommen til den nye Skolebestyrelse

Påsken står for døren, dagen er tiltaget i længde og ny skolebestyrelse tiltræder pr. 01.04.2002.

Resultatet af skolebestyrelsesvalget blev at følgende forældre udgør den nye skolebestyrelse:

Lars Frederiksen, har børn i 3.B og 5.A
Gitte Holm, har børn i 0.Y, 2.A og 3.A
Jens Ole Jørgensen, har barn i 1.B
Susanne Reiff Petersen, har barn i 5.A
Ejner Andersen, har barn i 4.A
Dan Oddershede, har børn i 4.B og 6.A
Alice Morell, har børn i 0.X og 1.A

Suppleanter:
Lasse Buus, har barn i 1.A
Benny K. Mathiesen, har børn i 5.A og 9.A
Søren W. Andersen, har børn i 0.Y, 2.A og 3.A
God Påske Den nye Skolebestyrelse konstituerer sig på sit første møde tirsdag den 2. april.

Jeg byder velkommen til arbejdet og vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle GOD PÅSKE.

Bent Elhegn
skoleleder

TOP


Sidst opdateret 25. marts 2002