Fra Helle Bilbos afskedskamp
den 13. december 2007