Eva Jensen

Eva Jensen

Pensioneret pedel fra Skovboskolen per 29. august 2003.
Indtil da var jeg som alle ved Skovboskolens ansvarlige leder for hele pedelvirksomheden, rengøring, ombygning, lån af lokaler... - Ja praktisk talt hele skolens daglige drift.

Eva's sang ved afskedsreceptionen.

Medlem af "Skovboskolens Pensionistklub".


Sidst opdateret den 29. august 2003