Jan Holsting

Jan Holsting

Pensioneret lærer fra Skovboskolen per 1. juli 2011.

Jeg har været lærer på Skovboskolen siden 1973 og har bl.a. arbejdet som sløjdlærer og hjemkundskabslærer. Desuden har jeg undervist i matematik, geografi, musik...
I 1970'erne arbejdede jeg med åbenplanundervisning og de seneste år især med specialklasser.

Medlem af "Skovboskolens Pensionistklub".


Sidst opdateret den 13. september 2011