Poul Denk

  Poul Denk

Pensioneret pedel fra Skovboskolen per 1. januar 2005.

Jeg hedder Poul og er født i 1942.

Jeg blev udlært som møbelsnedker i 1963.

Startede derefter som bygningssnedker i 18 år.

Jeg blev ansat som pedelmedhjælper den 1. august 1981 her på Skovboskolen.

Medlem af "Skovboskolens Pensionistklub".


Sidst opdateret den 2. november 2004