To-sprogsundervisning
på Skovboskolen
Referent
Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
skovboskolen@skovbo.dk
www.skovboskolen.dk

Gældende fra august 2008.

Når Skovboskolen får meddelelse om, at ny(e) elev(er) er tilflyttet Skovboskolens skoledistrikt tages kontakt til familien.

Herefter følges denne plan:

  • Skoleleder, en ledelsesrepræsentant for SFO og to-sprogskoordinatoren har samtale med forældre.
    Mødets formål er at afdække, hvilke forudsætninger børnene kommer med, samt informere om danske skoleforhold og Skovboskolens principper. Tolk deltager.

  • Skoleleder og to-sprogskoordinator aftaler klasseplacering.

Organiseringen af to-sprogsundervisningen sker i de respektive afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling).

To-sprogskoordinatoren fungerer endvidere som pædagogisk sparringspartner for skole- og SFO-ledelse.

Det er ved fag- og opgavefordelingen tilstræbt at sikre faglighed på to-sprogsområdet for alle afdelinger.

To-sprogslærerne deltager i undervisningen i klassen, dog kan der oprettes tidsbegrænsede hold, hvor man kan tilbyde undervisning i kortere tid, ligesom der kan tilbydes undervisning efter skoletid for elever på 4. - 9. klasse.

To-sprogskoordinatoren deltager i det tværkommunale to-sprogsnetværk.

To-sprogskoordinatoren koordinerer tolkebistand efter de udstukne retningslinier sammen med den administrative afdelingsleder.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 6. maj 2008.


Sidst opdateret den 11. maj 2008