Brand-
instruks

læsende computer

ALARMERING:

Varsling foregår ved at knuse glasset i den røde varslingskasse.
Eller kontakt skolens kontor.
Udenfor skoletiden kontaktes SFO-personale eller pedeller.

Når brandalarmen lyder, skal skolen tømmes for mennesker.

Gymnastiksal, Skovbohallen, Medie-redigeringsrum alarmeres særskilt.

 

EVAKUERING:

Alle samles på Skovboskolens sportsplads.

Overtøj, tasker m.m. efterlades i lokalet. Man følges ad klasse/holdvis.
Skynd jer langsomt. Undgå panik.

Læreren påser, at døre og vinduer lukkes.

Lærerne skal medbringe klassens protokol.

På sportspladsen stiller eleverne op klassevis med den lærer, de har i den pågældende time. Læreren kontrollerer og meddeler skolens ledelse om alle elever er til stede.

Skolens ledelse kontrollerer, at alle klasser/hold, der er på skolen på det aktuelle tidspunkt, er nået til sportspladsen.
Mangler der elever, meddeles dette af skolens ledelse til indsatslederen.

Brandalarmen afblæses med megafon på sportspladsen.


Lyder alarmeringen i et frikvarter, påser gangvagterne, at lokalerne i tilsynsområdet er tomme. Tilstedeværende klasselærere kontrollerer egne klasser på sportspladsen. Ledelsen sørger for, at alle klasser bliver kontrolleret.


Sidst opdateret den 25. august 2003