Elevsamtaler

læsende computer

Princip vedrørende elevsamtaler.

På Skovboskolen anser vi en tæt kontakt mellem børn og voksne som væsentlig.

Det er derfor et princip at der gennemføres jævnlige samtaler hen over skoleåret med udgangspunkt i børnenes/de unges situation såvel i forhold til faglige kompetencer som i forhold til de sociale og personlige kompetencer.

Der afsættes minimum 1 time pr. elev pr. år til gennemførelse af samtalen.

Samtalelæreren sikrer, at der ved evt. afgang kan ske overlevering.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 2. november 2004.


Sidst opdateret den 8. november 2004