Skovboskolens
elektroniske
Emma Gad

læsende computer

Regler for anvendelse af Skovboskolens computere og netværk

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Spil, useriøs chat og planløs surfing på nettet skal derfor ubetinget vige for undervisningsrelateret arbejde.


Af hensyn til computernes/netværkets driftssikkerhed og andre brugeres tarv, er der nogle regler, du skal overholde:
 • Sørg for at udstyret bliver håndteret varsomt.

 • Ingen mad, slik og drikkevarer ved computerne.

 • Grib ikke ind i computernes opstartsproces.

 • Afslut edb-programmer og Windows korrekt, inden computerne slukkes.

 • Du må ikke ændre i baggrunden, farverne, skærmopløsningen eller nogen anden del af opsætningen af computerne - og du må ikke installere programmer.

 • Du må ikke bruge computerne eller netværket på en måde, der enten er ulovlig eller til skade for skolens omdømme.

 • Overtræd ikke danske og internationale regler om ophavsret.

 • Overhold god edb-etik (Netiquette). Gener ikke andre brugere.

 • Send ikke anonym elektronisk post. Send kun e-post til personer, som du oprigtigt ønsker at kommunikere med.

 • Hold privat snak ud fra konferencer og hold dig til emnet. Udfyld dit resumé i SkoleKom og underskriv dine indlæg, så de andre brugere ved, hvem de kommunikerer med.

 • Vær opmærksom på, at der er lovgivet omkring injurier og racediskriminerende udtalelser i skrift og tale. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager.

 • Lad være at foretage unødvendig udskrivning - vær økonomisk og økologisk.


Sidst opdateret den 17. september 1999