Fag-
fordeling

læsende computer

PRINCIPPER FOR FAGFORDELING.

  1. Fag- og opgavefordelingen hviler på en åben fagfordeling.

  2. I fagfordelingen skal det tilstræbes, at den enkelte klasse får færrest mulige lærere under hensyntagen til fagligheden. Klassens lærere tilrettelægger og gennemfører klassens undervisning og øvrige aktiviteter.

  3. I fagfordelingen følges "Principper for teamdannelse".

  4. I planlægningen iagttages personalepolitiske hensyn.

  5. I fagfordelingen skal tages hensyn til nye kollegaer.

  6. Det tilstræbes at fordele ikke undervisningsrelaterede opgaver.

  7. Til fagfordelingen opsættes lister over undervisningsopgaver og ikke undervisningsopgaver samtidig.

  8. Ved fagønskesammenfald inddrages de berørte parter i løsningen og der sker en orientering og tilbagemelding til hele lærergruppen.

 

Godkendt - skolebestyrelsen den 11. december 2001.


Sidst opdateret den 25. februar 2003