Tilladelse til
at forlade skolen
for 7., 8. og 9. klasse
læsende computer

Princip for 7., 8. og 9. klasses tilladelse til at forlade skolen.

Eleverne i 7. - 9. klasse må forlade skolen i frikvarterer samt i pludseligt opståede mellemtimer.

Elevernes færden uden for skolen i mellemtimer og frikvarterer sker på forældrenes ansvar.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 2. november 2004.Fra august 2008 gælder:

Princip for 7., 8. og 9. klasses tilladelse til at forlade skolen.

Eleverne i 7. - 9. klasse må efter skriftlig aftale med forældrene forlade skolen i spisefrikvarteret samt i pludseligt opståede mellemtimer.

Elevernes færden uden for skolen i mellemtimer og spisefrikvarter sker på forældrenes ansvar.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 6. maj 2008.


Sidst opdateret den 11. maj 2008