Projekt Livsglæde - GodSkole

et projekt for alle skoler i Køge Kommune


Projekt Livsglæde startede i 2006. Det var Fredericia Kommune, der tog initiativet til projektet og inviterede Køge, København og Sønderborg til at deltage. Blandt andet ud fra et ønske om at blive Danmarks bedste børneby i 2012.
Køge Kommune takkede ja til invitationen, og i efteråret 2006 blev det politisk vedtaget, at Køge skulle deltage i projektet.

Formålet med projektet er at måle børns livsglæde for derved sætte fokus på livsglæden. Lovgivningen og alle vores sædvanlige styringsredskaber måler ofte kun de "hårde" værdier - eksempelvis afgangskarakterer.
Og ofte er det jo det, der bliver målt, som ender med at blive vigtigt. Vi tror så på, at når vi måler livsglæden, gør vi den synlig og gør den lige så vigtig som de andre ting, der evalueres og måles.

Projektet skal være et fællesskab mellem de nævnte kommuner, hvor man kan lade sig inspirere af hinandens metoder, arbejde sammen i løs form og være fælles om at sætte livsglæde på dagsordenen.

Forsker Hans Henrik Knoop fra Danmarks Pædagogiske Universitet har været med i projektet fra start. Han har også været med til at udvikle måleredskabet God Skole, som jo fra august 2007 skal bruges systematisk i Køge Kommune. Hans Henrik Knoop er blandt andet interesseret i at indsamle data (fx fra GodSkole.dk, naturligvis i anonymiseret form), som han kan bruge til forskning og analyser om børns trivsel og livsglæde.

Indenfor Køge Kommunes grænser vil livsglædeprojektet blandt andet komme til at bestå i, at skolerne systematisk skal bruge redskabet GodSkole.dk. I indeværende skoleår skal programmet således måle, hvorledes eleverne har det i skolen.

GodSkole.dk er først og fremmest et evalueringsværktøj for det lærerteam, der har klassen samt skolens ledelse. Oplysninger om den enkelte elev er fortrolige, men fælles oplysninger om hele klassens trivsel må gerne præsenteres på forældremøder.

Senere skal der også laves undersøgelser og evalueringer af de mange trivselstiltag, der foregår rundt omkring på skolerne.


Her er nogle af spørgsmålene, som eleverne får:

  Det meningsfulde
 • Har du glædet dig til noget i undervisningen?
 • Har du kunnet bruge det, du har lært i undervisningen (f.eks. derhjemme eller i fritiden)?
 • Har du og dine kammerater overholdt jeres aftaler?

  Undervisningsformen
 • Har du kunnet lære godt, når læreren underviste hele klassen samtidig?
 • Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i gruppe?
 • Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i par?
 • Har du kunnet lære godt, når du arbejdede alene?
 • Har du været tilfreds med dit udbytte af undervisningen?
 • Har du været tilfreds med din indsats i undervisningen?

  Det meningsfulde
 • Har du glædet dig til noget i undervisningen?
 • Har du kunnet bruge det, du har lært i undervisningen (f.eks. derhjemme eller i fritiden)?
 • Har du og dine kammerater overholdt jeres aftaler?

  Undervisningsformen
 • Har du kunnet lære godt, når læreren underviste hele klassen samtidig?
 • Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i gruppe?
 • Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i par?
 • Har du kunnet lære godt, når du arbejdede alene?
 • Har du været tilfreds med dit udbytte af undervisningen?
 • Har du været tilfreds med din indsats i undervisningen?


Læs mere om GodSkole.dk her: www.godskole.dk


Sidst opdateret den 11. november 2007