Godt ord igen...


Tiltaleformer elever/lærere/pædagoger

læsende computer

En konsekvenspædagogisk holdning til opnåelse af anstændig omgangsform elev/elev   elev/ansat på Skovboskolen.

Hvis en lærer/pædagog oplever, at en elev gennem provokerende adfærd eller anstødelig optræden søger en negativ kommunikation i forhold til sine omgivelser kan følgende anvendes:

  • Det blideste er et bestemt blik, der signalerer, at man hørte dette, og det er uden for det acceptables grænser. Den voksne er rollemodel og skal sætte klare grænser.

  • Det næste er irettesættelse – gøre opmærksom på problemet.

  • Herefter en samtale under fire øjne.

  • Dernæst kommer en opringning til hjemmet, hvor man fortæller om forløbet / konflikten, idet der forventes en konstruktiv dialog.

  • Hvis problemet fortsat ikke er afhjulpet indrages klasselæreren. Eventuelt kontaktes hjemmet telefonisk eller skriftligt.

  • Hvis problemet fortsat ikke er afhjulpet inddrages skoleledelsen.

  • Pædagogiske foranstaltninger i form af f.eks. AKT-forløb eller anden foranstaltning igangsættes i samarbejde med hjemmet.

  • Bortvisning fra skolen i op til en uge.

  • Eventuelt klasseskift (anvendes sjældent).

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 4. marts 2008.


Sidst opdateret den 9. marts 2008