Græs-
slåning

læsende computer

GRÆSSLÅNING - HENSTILLING:

I forbindelse med græsslåning, vil vi af sikkerhedsmæssige hensyn henstille til, at børnene bliver gjort opmærksom på, at det er meget farligt at løbe ved siden af græsslåningsmaskinen eller foran denne.

Der kan i forbindelse med græsslåning forekomme stenslag, hvilket kan medføre fatale skader på øjnene og andre steder.

Vi vil derfor i denne forbindelse henstille til, at børnene ikke opholder sig på græsarealerne, når græsslåningen forestår.


Med venlig hilsen

Pedellerne
Skovboskolen


Sidst opdateret den 12. september 2008