Læsning

læsende computer

Principper for læsning på Skovboskolen.

For at styrke evalueringen af elevernes faglige udbytte i forbindelse med læsningen, er det på Skovboskolen besluttet at anvende LæseUdviklingsSkemaet, LUS, som baggrundsmateriale.

LUS er et bedømmelsesværktøj, som tager udgangspunkt i lærerens samlede bedømmelseskompetence.

Målet med LUS er, at den enkelte lærer gennem LUS (læseudviklingsskemaet) kan beskrive den enkelte elevs læseudvikling og læsefærdigheder, og på den baggrund støtte eleven i den fortsatte læseudvikling. Samtidig kan materialet bruges som afsæt for planlægning af læseundervisningen.
Ved den årlige klassekonference, hvor testlærer, dansklærer og skoleledelsen mødes, skal der foretages en konkret vurdering af den enkelte elevs læsefærdighed med udgangspunkt i LUS.
Formålet med klassekonferencen er at give vejledning og rådgivning for den fortsatte læseundervisning, samt evt. udmønte forslag til særlige foranstaltninger i relation til undervisningen eller særlige indsatser i forhold til enkelte elever eller grupper af elever.
Opgørelsen af klassens elever gennem LUS kan give læreren en bevidsthed om elevernes læseudvikling. Samtidig vil LUS kunne bruges som evalueringsværktøj, der dokumenterer, hvordan det går med den enkelte elev.
I indeværende skoleår anvendes LUS på 1. og 2. klassetrin som baggrund for klassekonferencen. På sigt er det meningen, at skemaet skal anvendes frem til og med 5. klassetrin, hvor sidste fase i læseudviklingsskemaet normalt er nået.


Bilag: LæseUdviklingsSkemaet, LUS.


Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 3. april 2006.


Sidst opdateret den 7. april 2006