Mobning

læsende computer

Handleplan for imødegåelse af
mobning på Skovboskolen.

1) Målsætning.
 • Det er alles ansvar, at ingen bliver mobbet.
 • Alle skal medvirke til, at ingen bliver mobbet på Skovboskolen.

 
2) Ansvarsområder.

 • Skolebestyrelsen udstikker rammerne.
 • Skoleledelsen har det daglige ansvar.
 • Der nedsættes en "mobbe back-up" gruppe bestående af lærere, forældre og elever, hvis opgave det er at bistå lærere og elever.
 • Forældrene har ansvaret for elevernes opførsel.
 • Elevrådet skal aktivt tage del i arbejdet omkring mobningsproblemer.
 • Eleverne har et medansvar for klassens trivsel.
 • Lærere og forældre samarbejder om en konsekvent behandling af problemet.
 • Der udnævnes én ressourceperson blandt lærerne og én blandt SFO-personalet.
 • Mobbeudvalget har tæt kontakt til SSP-udvalget.

 
3) Uddannelse.

 • Temaaften for pædagogisk råd.
 • "Trin for trin" indføres i indskolingen (skole og SFO), med indføringen følger uddannelse.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 12. juni 2001.


Sidst opdateret den 25. juni 2001