Ordensregler
Vestervang

Indskoling     2. - 3. årgang

læsende computer

  1. Stille og rolig adfærd – ellers ud! Vestervang er et stille rum.

  2. Alle er ude i 10 - pausen. I spisefrikvarteret må man godt være inde. Ved dårlig vejr tager gårdvagten beslutning om ude/inde ordning.

  3. Der spises med elever til 11.35, og først efter denne tid ophold i fællesrum.

  4. Ingen boldspil i fællesrum, men gerne bordtennis. Musik høres i egne klasser.

  5. De fælles computere behandles ordentligt. Er dette ikke tilfældet idømmes man karantæne. Ingen elev rører ved ledninger, stik ol.


Sidst opdateret den 19. november 2004