Ordensregler
Generelle

læsende computer

Vi skal alle hjælpe hinanden med at gøre skolen til et sted, hvor der er rart at være - derfor VIS HENSYN.

På hele skolens område gælder følgende generelle ordensregler:

 1. Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden uden tilladelse.
  Undtagelser:
      Eleverne i 7. - 9. klasse må efter skriftlig aftale med forældrene forlade skolen i spisefrikvarteret
      samt i pludseligt opståede mellemtimer.
      Elevernes færden uden for skolen i mellemtimer og spisefrikvarter sker på forældrenes ansvar.

 2. Skolens område kan benyttes af alle elever.

 3. Cykler og knallerter skal stilles i stativerne eller i de afmærkede områder og aflåses.
  Cykler bringes med i skole på eget ansvar.

 4. Voldsomme og farlige lege er ikke tilladt. Skateboards og rulleskøjter må ikke bruges i skoletiden.

 5. Boldspil er kun tilladt på de dertil indrettede pladser.

 6. Kasten med sne er kun tilladt:
    • på fodbold- og håndboldbanerne for 1. - 3. klasse
    • i Rosengården for 4. og 5. klasse
    • området omkring flagstangen for 6. - 9. klasse.

 7. Penge og værdigenstande bringes med i skole på eget ansvar.

 8. Al færden indendørs skal foregå stilfærdigt.

 9. Hele skolens område er røgfrit område.

 10. PAS PÅ SKOLENS TING:
  Alle former for ødelæggelse skal straks meldes på kontoret.
  Skolen forbeholder sig ret til at kræve erstatning.

 11. Mobiltelefoner skal være slukket i timerne.

Der findes særlige ordensregler for LæringsCenter, Dalmosen, Regnemark, Vestervang og Østervang.
Disse ordensregler findes på opslag i afdelingerne.

I Østervang, Vestervang og Regnemark spiser lærerne med klasserne fra klokken 11.25 - 11.35.
Hvis eleverne fra 8. klasse skal til centret/hjem, kan de gå klokken 11.25 og samtidig meddele læreren, at de går.
Eleverne må ikke opholde sig i fællesrummet/udearealer i tidsrummet klokken 11.25 - 11.35.


Sidst opdateret den 27. februar 2006
(Ændring i punkt 1 rettet den 16. december 2008 - PUC rettet til LC i 2010)