Partnerskab om Folkeskolen
logo

Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
skovboskolen@koege.dk
www.skovboskolen.dk


Skovboskolen den 19. september 2007.

"Partnerskab om Folkeskolen" er en politisk samarbejdsaftale mellem Kommunernes Landsforening, Køge Kommune og 33 andre kommuner i Danmark. Partnerskabet løber i 3 år - fra år 2007 til 2009.
Formålet med partnerskab om folkeskolen er at øge elevernes udbytte af undervisningen, og der skal arbejdes med 3 fælles indsatsområder:
    1. Ledelse.
    2. Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten.
    3. Faglighed og inklusion / specialpædagogisk bistand.

Som en del af partnerskabets arbejde gennemføres der på hvert af disse områder løbende statusanalyser af indsatsen i partnerskabet. Analysen gennemføres via netbaserede spørgeskemaer ved projektets start i september 2007 og igen ved projektets slutfase, ultimo 2009. Formålet med statusanalysen er at indsamle viden om de resultater, der bliver skabt gennem partnerskabet.

På Skovboskolen skal spørgeskemaer i september 2007 besvares af:
    • Alle elever og forældre i 5., 6. og 7. årgang.
    • 31 udtrukne lærere.
    • Skolelederen.

Resultatet af spørgeskema-analysen vil indgå i en statusrapport.


Link til besvarelse af spørgeskema: http://results.rambollsurvey.dk/CollectSidst opdateret den 19. september 2007