Røgfri elever,
ja tak!

Principper for "Røgfri elever, ja tak!"
  • Skolens mål er, at eleverne får indblik i og forståelse for de sundhedsskadelige konsekvenser ved rygning og derfor danner rammen om et skolemiljø hvor det er "in" at være ikke-ryger.

  • Præventivt inddrages rygeproblematikken i undervisningen på de alderstrin, hvor der er risiko for, at eleverne forsøger sig med rygning.

  • Lovgivningsmæssigt er det ikke tilladt at elever ryger på skolens matrikel og ved ekskursioner og lejrture i skole og SFO regi.

  • Ved forældremøder informeres der om disse regler, og det forventes at forældrene støtter op om dette.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 4. maj 2010.


Sidst opdateret den 10. maj 2010